Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Tin học Office Word In ra số trang nhưng số trang của hàng đơn vị lại mất?

In ra số trang nhưng số trang của hàng đơn vị lại mất?

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 23:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

In ra số trang nhưng số trang của hàng đơn vị lại mất?

Khắc phục lỗi này bằng cách nháy vào File \ Page Setup trong mục Header và Footer nháy vào nút tam giác quay lên tăng chỉ số là 2 Cm bấm OK. Nếu muốn cố định cho các lần sau bạn nháy vào Default \ Yes

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...