Thứ 226072021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Danh mục SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 10(Phần V)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 10(Phần V)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 10(Phần IV)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 10(Phần IV)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 12 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm  Vật lí lớp 11 (Phần 2)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ ...(Phần 3)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ ...(Phần 3)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 1

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 4)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 3

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Toán lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Toán THCS (Phần I)

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán THCS

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

loading...