Thứ 619082022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Toán THPT

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần V)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần  V)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần IV)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần  IV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 phần I

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 phần I

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần III)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần  III)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT Phần 12

Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Toán THPT. Các Sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Toán THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp10(Phần 1)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp10(Phần 1)

Xem tiếp...

DANH MỤC 15 SKKN - ĐỀ TÀI NCKH MÔN TOÁN THPT

Dưới đây là 15 sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 10, 11, 12. (Nằm trong tuyển tập 1001 SKKN môn Toán do Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng chuẩn font chữ)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung, fornt chữ chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12- Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 12

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12- Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 12
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận phương pháp dạy học toán 12, …
Định dạng: word

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 (PIV)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận phương pháp dạy học toán 12, …

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10
 
Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT
 
SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10, SKKN, SKKN Toán THPT, THPT, Khoa sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần X

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần X
 
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm Toán 12, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 12, tiểu luận PPGD Toán 12

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 (PIII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 11 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 11 - Phần 3

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 11 trên toán chuyên đề đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.

Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc...

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 12(Phần IV)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 12 (PhầnIV)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 - (Phần tiếp theo)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12 - Phần 2

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 12 đã được kiểm duyệt về nội dung, hình thức

Lưu ý:Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp ở phần mở đầu và kết thúc...để cân nhắc, đối chiếu trong việc áp dụng, vận dụng

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 11(PhầnIII)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 11 (PhầnIII)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 11.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 12 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 12 - Phần II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, viết đề tài NCKHSPUD Toán 12, Viết tiểu luận PPGD Toán 12

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 11(Phần IV)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 11 (PhầnIII)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 11.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 10, viết đề tài NCKHSPUD toán 10, viết tiểu luận PPGD toán 10, ..

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 10 (PhầnIII)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 10 (PhầnIII)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 10. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

 

Xem tiếp...

loading...