Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Được đăng ngày Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 21:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Files:

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: “Sử dụng phiếu học tập để tổ chức hoạt động nhóm nhằm tăng cường tính tích cực của học sinh trong dạy học chương sinh sản sinh học 11 – ban cơ bản” .

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: “Sử dụng phiếu học tập để tổ chức hoạt động nhóm nhằm tăng cường tính tích cực của học sinh trong dạy học chương sinh sản sinh học 11 – ban cơ bản” .

 
  Filesize 345.45 KB Download 3165

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: "Dạy học tích cực thông qua việc sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học" môn sinh học THPT

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: "Dạy học tích cực thông qua việc sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học" môn sinh học THPT

 
  Filesize 300.54 KB Download 2084

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học để phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học THPT

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học để phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học THPT

 
  Filesize 320.9 KB Download 1814

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học tích cực “ Chương III: Sinh trưởng và phát triển và Chương IV: Sinh sản” – Sinh học 11 THPT

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học tích cực “ Chương III: Sinh trưởng và phát triển và Chương IV: Sinh sản” – Sinh học 11 THPT

 
  Filesize 328.8 KB Download 2333

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính, SKSS, HIV/AIDS vào “Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật; Mục II: Sinh đẻ có kế hoạch ở người” - Sinh học 11 cơ bản

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính, SKSS, HIV/AIDS vào “Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật; Mục II: Sinh đẻ có kế hoạch ở người” - Sinh học 11 cơ bản

 
  Filesize 5.7 MB Download 3211

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
 
  Filesize 319.69 KB Download 1839

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN “CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT” - SINH HỌC 11 (CB)
 
  Filesize 324.76 KB Download 1576

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh bằng việc tổ chức tốt các khâu trong những bài thực hành, thí nghiệm
 
  Filesize 497.27 KB Download 1614

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: Xây dựng và sử dụng bộ t¬ư liệu hỗ trợ dạy học tích cực “Phần B. chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật” - SH 11 CB
 
  Filesize 4.92 MB Download 1722

SKKN-NCKHSPUD Sinh học 11: “Thiết kế bài thực hành sinh học 11 trong điều kiện trang thiết bị chưa đủ theo sách giáo khoa”
 
  Filesize 1.75 MB Download 1816

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...