Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 19:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

  

STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN SINH HỌC  12 – PHẦN 1

TẢI VỀ

1

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12

chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học sinh học 12 phần tiến hoá

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT

chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Xây dựng các phương pháp giải bài tập thuộc quy luật hoán vị gen và tương tác gen nhằm nâng cao kỹ năng giải bài tập di truyền – sinh học lớp 12

chi tiết

5

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật

chi tiết

6

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm

chi tiết

7

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Hệ thống cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện phần di truyền quần thể dùng cho học sinh chuyên Sinh

chi tiết

8

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12:  Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chọn lọc tự nhiên – nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

chi tiết

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...