Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 21:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

 - Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học Sinh học , Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Sinh học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ... )

Danh mục, Sinh học, SKKN Sinh học , NCKHSPUD Sinh học

 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN SINH HỌC 12 – PHẦN 1 

STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN SINH HỌC  12 – PHẦN 1

TẢI VỀ

1

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12

chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học sinh học 12 phần tiến hoá

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT

chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Xây dựng các phương pháp giải bài tập thuộc quy luật hoán vị gen và tương tác gen nhằm nâng cao kỹ năng giải bài tập di truyền – sinh học lớp 12

chi tiết

5

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật

chi tiết

6

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm

chi tiết

7

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Hệ thống cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện phần di truyền quần thể dùng cho học sinh chuyên Sinh

chi tiết

8

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12:  Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chọn lọc tự nhiên – nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

chi tiết

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...