Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Sinh học THPT Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (Phần Tiến hóa)

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (Phần Tiến hóa)

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 23:53
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Tiến hóa

Mã tài liệu: 120406


A. CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN........................................................ 1

B. TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC................................................................. 8

1. Sự phát sinh sự sống (23 câu) .............................................................................  8

2. Sự phát triển sự sống (41 câu)............................................................................. 11

3. Các nhân tố tiến hóa và thuyết tiến hóa hiện đại (65 câu)................................ 16

C. Đáp án trắc nghiệm:........................................................................................... 24

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...