Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Sinh học THPT TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 23:40
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: ĐỘT BIẾN

Mã tài liệu: 120402


 

 

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.................................................................. 1

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ....................  2

1. Bài tập đột biến gen............................................................................................. 5

2. Bài tập đột biến NST ..........................................................................................  6

C. TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN ........................................................................  8

1. Trắc nghiệm đột biến gen ...................................................................................  8

2. Trắc nghiệm cấu trúc NST.................................................................................. 13

3. Trắc nghiệm đột biến cấu trúc NST................................................................... 15

4. Trắc nghiệm đột biến số lượng NST.................................................................. 17

5. Trắc nghiệm bài tập đột biến.............................................................................. 20

D. MỤC LỤC........................................................................................................... 28


Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...