Thứ 524062021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Sinh học THPT TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (qldt)

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (qldt)

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 23:43
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC 

Chuyên đề: Các quy luật di truyền

Mã tài liệu: 120403

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.................................................................. 1

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ....................  5

1. Bài tập tính số giao tử và xác định thành phần giao tử ...................................  5

2. Bài tập xác định thành phần gen trong giao tử ................................................  6

3. Bài tập về quy luật di truyền phân li, phân li độc lập....................................... 7

4. Bài tập tương tác gen........................................................................................... 9

5. Bài tập liên kết gen............................................................................................... 10

6. Bài tập hoán vị gen............................................................................................... 11

C. CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUẬN .................................................................  14

D. TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN ........................................................................  20

E. ĐÁP ÁN............................................................................................................... 29

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...