Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần III

Được đăng ngày Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 09:45
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 


DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC

 
(TÀI LIỆU ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT)

Files:

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: SO SÁNH CÁCH GIẢI NHANH VÀ CÁCH GIẢI THÔNG THƯỜNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: SO SÁNH CÁCH GIẢI NHANH VÀ CÁCH GIẢI THÔNG THƯỜNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 854.08 KB Download 896

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: Thiết kế nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề “Hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học” sử dụng cho ôn thi học sinh giỏi môn Hóa học ở trường THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: Thiết kế nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề “Hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học” sử dụng cho ôn thi học sinh giỏi môn Hóa học ở trường THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 418.97 KB Download 442

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA PHỔ THÔNG

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 374.82 KB Download 368

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT THÍCH HỢP

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT THÍCH HỢP

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 520.33 KB Download 460

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 553.46 KB Download 538

NCKHSPUD: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BÀI “KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG” BẰNG NHỮNG THÍ NGHIỆM VUI

NCKHSPUD: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BÀI “KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG” BẰNG NHỮNG THÍ NGHIỆM VUI

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 816.75 KB Download 618

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TẬP CŨNG NHƯ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TẬP CŨNG NHƯ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 486.15 KB Download 541

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI”

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 522.31 KB Download 672

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 338.12 KB Download 455

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 451.47 KB Download 478

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12:    HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 353.83 KB Download 471

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: “HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ THPT CHO HỌC SINH ”

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: “HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ THPT CHO HỌC SINH ”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 397.45 KB Download 423

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT”

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 552.9 KB Download 420

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: “PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MUỐI AL3+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM, MUỐI AL(OH)4- VỚI DUNG DỊCH AXIT TẠO KẾT TỦA AL(OH)3’’

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: “PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MUỐI AL3+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM, MUỐI AL(OH)4- VỚI DUNG DỊCH AXIT TẠO KẾT TỦA AL(OH)3’’

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 474.25 KB Download 539

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: Hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học 12 THPT về tính ôxi hóa của ion

SKKN-NCKHSPUD HÓA 12: Hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học 12 THPT về tính ôxi hóa của ion

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 523.71 KB Download 397

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...