Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Sáng kiến kinh nghiệm Hóa THPT, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa THPT, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học THPT

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 20:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệmm  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: Môn Hóa học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các tài liệu đều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể  in luôn

Files:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC Version:1.0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.14 KB Download 418

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào? Version:1.0

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào?

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 464.56 KB Download 359

VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Version:1.0

VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 314.11 KB Download 348

SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0

SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 162.13 KB Download 339

SKKN Hóa học 12: VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Version:1.0

SKKN Hóa học 12: VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 153.68 KB Download 329

SKKN Hóa học 12: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0

SKKN Hóa học 12: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 191.89 KB Download 329

SKKN Hóa học 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI Version:1.0

SKKN Hóa học 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP  TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 356.82 KB Download 342

SKKN Hóa học 12: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT” Version:1.0

SKKN Hóa học 12: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT”

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.08 KB Download 328

SKKN Hóa học 12: GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN Version:1.0

SKKN Hóa học 12: GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 314.11 KB Download 338

SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁPGIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO Version:1.0

SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁPGIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 266.99 KB Download 343

SKKN Hóa học 11: “VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT Version:1.0

SKKN Hóa học 11: “VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 208.69 KB Download 349

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 162.23 KB Download 326

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ VỀ HNO3­ CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY, SÁNG TẠO,SAY MÊ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC Version:1.0

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ VỀ HNO CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY, SÁNG TẠO,SAY MÊ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 449.48 KB Download 338

SKKN Hóa học 11: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC Version:1.0

SKKN Hóa học 11: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 292.39 KB Download 325

SKKN Hóa học 11: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11” Version:1.0

SKKN Hóa học 11: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11”

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 529.42 KB Download 327

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT" Version:1.0

SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT"

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 516.81 KB Download 334

SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO TRONG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC Version:1.0

SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO  TRONG  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 315.97 KB Download 333

SKKN Hóa học 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC Version:1.0

SKKN Hóa học 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.09 KB Download 335

SKKN Hóa học 10: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT Version:1.0

SKKN Hóa học 10: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN  TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 191.03 KB Download 323

SKKN Hóa học 10: SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT Version:1.0

SKKN Hóa học 10: SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 430.14 KB Download 323

SKKN Hóa học 10: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢN Version:1.0

SKKN Hóa học 10: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY  HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢN

(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 1.57 MB Download 354

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...