Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Hóa học THPT SKKN Hóa học: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

SKKN Hóa học: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Được đăng ngày Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 23:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1203004

 


  Mô tả:

Để đáp ứng được phương pháp “Sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực” thì phải nói đến vị trí, vai trò của thí nghiệm hoá học trong dạy học hoá học. Vì phương pháp thí nghiệm hoá học là phương pháp dạy học mang tính đặc thù của khoa học hoá học – khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm hoá học được sử dụng theo đúng mục đích sẽ là nguồn HS khai thác, tìm tòi phát hiện kiến thức, giúp phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực nhận thức và tư duy khoa học hoá học.

  Thí nghiệm hóa học là một yếu tố đặc trưng trong hoạt động dạy học, là dạng PTTQ chủ yếu, giữ vai trò cơ bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học hóa học ở trường phổ thông. Qua thí nghiệm hóa học, những kiến thức lý thuyết về hóa học trở thành hiện thực.

Thí nghiệm hoá học được sử dụng theo những cách khác nhau để giúp học sinh thu thập và xử lý thông tin nhằm hình thành khái niệm, tính chất chung và tính chất của các chất vô cơ, hữu cơ cụ thể.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...