thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Hóa học THPT Đề tài NCKHSPUD: Nâng cao kết quả học tập môn Hóa học thông qua việc sử dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ lớp 11 Ban Khoa học Tự nhiên

Đề tài NCKHSPUD: Nâng cao kết quả học tập môn Hóa học thông qua việc sử dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ lớp 11 Ban Khoa học Tự nhiên

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 11:08
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng môn Hóa học - THPT - Lớp 11

Tên đề tài: Nâng cao kết quả học tập môn Hóa học thông qua việc sử dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ lớp 11 Ban Khoa học Tự nhiên

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1103001

 Mô tả: Xuất phát từ thực trạng hiện nay, học sinh làm bài tập trắc nghiệm khách quan với tốc độ còn chậm và thực tế việc giải bài tập trắc nghiệm khách quan của học sinh khối 11, đáp ứng yêu cầu phải rèn cho học sinh những phương pháp giải nhanh nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn Hóa học, tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp tích cực để luyện cho học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan.

 Giải pháp của tôi là rèn cho học sinh các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ thuộc chương trình lớp 11 ban KHTN nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực của học sinh, góp phần cải thiện chất lượng học tập môn Hóa học, đáp ứng nhu cầu đổi mới PPDH hiện nay.

Để có thể giải nhanh các bài toán hóa học hữu cơ, trên cơ sở các phương pháp đã phân tích, học sinh cần tiến hành theo các bước dựa vào một số nguyên tắc và qui luật sau:

 Bước 1: Đọc kĩ đề bài.

 Bước 2: Phân dạng bài toán để lựa chọn phương pháp thích hợp.

 Bước 3: Áp dụng linh hoạt các phương pháp giải vào quá trình giải bài toán.


Tải về để xem tiếp (Định dạng Microsoft word)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...