Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Hóa học THPT Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy

Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy

Được đăng ngày Thứ bảy, 27 Tháng 8 2016 22:53
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN: Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207002

 


 

 Mô tả:

Khi sử dụng phương pháp nghiên cứu mới thì giáo viên đã tập cho học sinh làm người nghiên cứu: Học sinh hiểu được mục đích của nghiên cứu, vận dụng các kiến thức đã có đưa ra các dự đoán và dự kiến các phương pháp thực hiện để kiểm nghiệm của giải thiết, tiến hành các bài tập nhận biết để khẳng định dự đoán đúng, bác bỏ dự đoán không phù hợp với kết quả thực nghiệm. Bằng cách đó học sinh vừa thu được kiến thức hoá học qua sự tìm tòi vừa có được nhận thức hoá học cùng các kỹ năng hoá học cơ bản.

Đây không phải lần đầu tiên học sinh được học về nhận biết. Trong quá trình học hoá, học sinh đã biết vận dụng các tính chất hoá học nhận biết, phân biệt một số chất đơn giản. Nhưng ở bài này học sinh được tiếp cận các khái niệm mới như: phân tích hoá học, .... Học sinh được nghiên cứu sâu hơn về hoá phân tích, biết nhận biết bằng định tính cũng như định lượng một ion nào đó.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...