Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Tin học Blog Tạo khung Subscribe (đăng kí nhận bài viết mới qua Email) cho Blogger

Tạo khung Subscribe (đăng kí nhận bài viết mới qua Email) cho Blogger

Được đăng ngày Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 08:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Đối với blog, các bạn có thể sử dụng và tạo  khung Subscribe . Đây là khung giúp cho người đọc có thể dễ dàng tiếp cận bài viết qua email qua hình thức  đăng kí và nhận bài viết qua Email

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger -> Bố cục
Bước 2: Thêm tiện ích-> HTML/ Javarscip
Bước 3: Dán code mẫu vào. Các code mẫu như sau
<div class="sub-email">
Đăng ký nhận bài qua Email
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" id="feedform" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=IDfeed', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input gtbfieldid="3" class="textarea" name="email" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Nhập Email vào đây...&quot;;}" onfocus="if (this.value == &quot;Nhập Email vào đây...&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}" value="Nhập Email vào đây..." type="text" />
<input type="hidden" value="IDfeed" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="en_US"/>
<input class="sub-emailsubmit" value="Đăng kí" type="submit" />
</form>
</div>
 
<style>
.sub-email{
background:url(Link ảnh của bạn) no-repeat 0px 12px ;
width:300px;
padding:10px 0 0 55px;
float:left;
font-size:1.4em;
font-weight:bold;
margin:0 0 10px 0;
color:#686B6C;
}
 
.sub-emailsubmit{
background:#9B9895;
cursor:pointer;
color:#fff;
border:none;
padding:3px;
text-shadow:0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
-moz-border-radius:6px;
-webkit-border-radius:6px;
border-radius:6px;
font:12px sans-serif;
}
.sub-emailsubmit:hover{
background:#E98313;
}
.textarea{
padding:2px;
margin:6px 2px 6px 2px;
background:#f9f9f9;
border:1px solid #ccc;
resize:none;
box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
width:170px;
color:#666;}
 
</style>

Id feed: Bạn đăng ký tại đây

 

Chúc các bạn thành công

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...