Thứ 417012018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tại đây

Xem tiếp...

loading...