Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí Hỏi đáp ôn thi địa lí Vẽ biểu đồ - lược đồ môn Địa lí Giải bài tập Địa lí: Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu

Giải bài tập Địa lí: Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu

Được đăng ngày Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 22:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cảu nước ta trong hai năm 1960 và 2001.

Hãy tính:

1-       Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của từng năm;

2-       Giá trị xuất khẩu so với nhập khẩu đơn vị %

3-       Từ bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cán cân xuất khẩu nhập khẩu của nước ta trong thời gian nói trên.( Đơn vị Triệu R -USD)

Năm

Tổng số

Cán cân

xuất nhập

Năm

Tổng số

Cán cân xuất nhập

1960

188,0

- 44,8

1990

5161,7

- 342,7

1964

234,5

- 40,3

1992

5121,1

+ 40,0

1975

914,1

- 654,9

1997

20171,0

- 2371,0

1980

1652,8

- 975,6

1999

23162,0

- 81,0

1985

2555,9

- 1158,9

2001

31189,0

- 1145,0

 Hướng dẫn giải:

1. Xử lý số liệu:

- Tính giá trị xuất khẩu và nhập khẩu từng năm(Đơn vị Triệu R- USD)

Trường hợp nhập siêu: GTXK = (TKN- GTNS) : 2; GTNK = TKN - GTXK.

Trường hợp xuất siêu: GTNK = (TKN - GTXS): 2; GTXK = TKN - GTNK ;

-          Tính cán cân xuất khẩu/nhập khẩu (%).

-          Kết quả như sau

Năm

Xuất khẩu

Tr R-USD)

Nhập khẩu

Tr R-USD)

Cán cân

Xuất Nhập (%)

Năm

Xuất khẩu

(Tr R-USD)

Nhập khẩu

(Tr R-USD)

Cán cân

Xuất Nhập (%)

1960

71,6

116,4

61,5

1990

2409,5

2752,2

87,5

1964

97,1

137,4

70,7

1992

2580,6

2540,6

101,6

1975

129,6

784,5

16,5

1997

8900,0

11271,0

79,0

1980

338,6

1314,2

25,8

1999

11540,5

11621,5

99,3

1985

698,5

1857,4

37,6

2001

15022,0

16167,0

92,9

2-Vẽ biểu đồ

Dựa vào số liệu cán cân xuất khẩu/nhập khẩu (%) vẽ biểu đồ thể hiện cán cân xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong thời gian 1960 đến nay. Cần chú ý đây là dạng biểu đồ miền đặc biệt thể hiện giá trị xuất khẩu so với nhập khẩu. Các bước vẽ của biểu đồ này tuân theo nguyên tắc vẽ đồ thị. Các miền được thể hiện là: Giá trị xuất khẩu; Tỉ lệ nhập siêu; Tỉ lệ xuất siêu.

Biểu đồ giá trị xuất khẩu so với nhập khẩu của nước ta trong thời gian 1960- 2001

3- Nhận xét.

a)- Cán cân xuất khẩu/nhập khẩu.

 Tổng kim ngạch ngoại thương tăng 165,9 lần. GT xuất khẩu tăng 209,8 lần, GT nhập khẩu tăng 138,9 lần. GT xuất khẩu tăng cao hơn rất nhiều so với GT nhập khẩu. Kết quả là cán cân xuất khẩu/nhập khẩu giảm dần.

Những năm 1960, 1964 giá trị này tương đối khá (khoảng 60- 70%). Đây là thời kỳ nước ta đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế trên miền Bắc với sự hỗ trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

Những năm chiến tranh, nhập siêu rất lớn, giá trị xuất khẩu chỉ khoảng dưới 40%. Thấp nhất là vào năm 1975 , giá trị này chỉ là 16,5 %.

Từ 1975 tới 1992 giá trị xuất khẩu tăng nhanh. Tới năm 1992 giá trị xuất khẩu đã vượt giá trị nhập khẩu (xuất siêu tới 40,0 Triệu USD).

Từ sau 1992 giá trị xuất khẩu đã trên 90% GT nhập khẩu,năm 1997 là 79,0%.

b) Có kết quả đó là do...(HS tự trả lời)

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Địa lí

Nhà giáo Nguyễn Mai Anh

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...