Thứ 423052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn

Điểm chuẩn 2012: ĐH Huế

 Điểm chuẩn ĐH Huế năm 2012: Các khoa và các trường ĐH thành viên: Khoa Luật; Khoa Giáo dục Thể chất; Khoa Du lịch; ĐH Ngoại ngữ; ĐH Kinh tế; ĐH Nông lâm; ĐH Nghệ thuật; Phân hiệu Quảng Trị; ĐH Sư phạm; ĐH Khoa học;  ĐH Y dược.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Điểm chuẩn, điểm xét NV 2 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sài Gòn

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sài Gòn năm 2012

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài chính - Marketing

Điểm chuẩn, điểm xét NV 2 ĐH Tài chính - Marketing năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

 Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Bách khoa TPHCM

 Điểm chuẩn ĐH Bách khoa TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Quốc gia TPHCM (các trường thành viên)

Điểm chuẩn 2012 các trường ĐH thành viên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM: ĐH KHXH&NV; ĐH KHTN ; ĐH Bách khoa ; ĐH Kinh tế-Luật; ĐH Quốc tế

Xem tiếp...

Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

 Điểm chuẩn năm 2012 của các trường Đại học, cao đẳng trên toàn quốc

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Y dược TPHCM

Điểm chuẩn ĐH Y dược TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Chính sách và Phát triển

Điểm chuẩn 2012 của Học viện Chính sách và Phát triển

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngân hàng TPHCM

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Tài chính, ĐH Mỹ thuật VN, Mỹ thuật CN, Kiến trúc HN, Nội vụ

Điểm chuẩn năm 2012 của học viện Tài chính, ĐH Mỹ thuật VN, Mỹ thuật CN, Kiến trúc HN, Nội vụ

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nông lâm TPHCM

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Quản lý giáo dục, ĐHSP Nghệ thuật TW

Điểm chuẩn năm 2012 của học viện Quản lý giáo dục, ĐHSP Nghệ thuật TW

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tôn Đức Thắng

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tôn Đức Thắng năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Ngoại giao, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Phương Đông

Điểm chuẩn 2012 của học viện Ngoại giao, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Phương Đông

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Bách khoa Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Ngân hàng

Điểm chuẩn năm 2012 của Học viện Ngân hàng Học viện Ngân hàng 

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm TPHCM năm 2012; Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: HV Kỹ thuật mật mã

Điểm chuẩn năm 2012 của Học viện Kỹ thuật mật mã

Xem tiếp...

loading...