Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn

Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngoại thương

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Ngoại thương năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Văn hóa

Điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2 ĐH Văn hóa năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Huế

 Điểm chuẩn ĐH Huế năm 2012: Các khoa và các trường ĐH thành viên: Khoa Luật; Khoa Giáo dục Thể chất; Khoa Du lịch; ĐH Ngoại ngữ; ĐH Kinh tế; ĐH Nông lâm; ĐH Nghệ thuật; Phân hiệu Quảng Trị; ĐH Sư phạm; ĐH Khoa học;  ĐH Y dược.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tây Bắc

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tây Bắc năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sài Gòn

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sài Gòn năm 2012

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

 Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Mỏ - Địa chất

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Mỏ - Địa chất năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Quốc gia TPHCM (các trường thành viên)

Điểm chuẩn 2012 các trường ĐH thành viên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM: ĐH KHXH&NV; ĐH KHTN ; ĐH Bách khoa ; ĐH Kinh tế-Luật; ĐH Quốc tế

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Lâm nghiệp

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Lâm nghiệp năm 2012

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2012 các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào Đại học Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên).

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Y dược TPHCM

Điểm chuẩn ĐH Y dược TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nguyễn Tất Thành

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2012

Điểm chuẩn trên không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngân hàng TPHCM

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Đà Lạt

 Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt năm 2012

Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nông lâm TPHCM

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Điện lực

 Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Điện lực năm 2012

Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tôn Đức Thắng

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tôn Đức Thắng năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Thương mại

Điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2 ĐH Thương mại năm 2012

Điểm trúng tuyển vào trường: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3

            - Khối A: 17,5 điểm

            - Khối D1: 19,5 điểm

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Bách khoa Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

loading...