Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tiền Giang

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tiền Giang năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Quảng Nam

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Quảng Nam năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngoại thương

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Ngoại thương năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Y khoa Vinh

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Y khoa Vinh năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Văn hóa

Điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2 ĐH Văn hóa năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Dược Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tây Bắc

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tây Bắc năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Y tế công cộng và ĐH Công nghiệp Hà Nội

1. Điểm chuẩn ĐH Y tế công cộng năm 2012

Điểm chuẩn vào trường ĐH Y tế công cộng năm 2012 là 18,5 điểm. Mức điểm này dành đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Hải Phòng

Điểm chuẩn ĐH Hải Phòng năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Giao thông vận tải

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Mỏ - Địa chất

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Mỏ - Địa chất năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Y dược Cần Thơ

Điểm chuẩn ĐH Y dược Cần Thơ năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Lâm nghiệp

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Lâm nghiệp năm 2012

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2012 các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào Đại học Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên).

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Cần Thơ

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Cần Thơ năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nguyễn Tất Thành

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2012

Điểm chuẩn trên không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Hồng Đức

Điểm chuẩn ĐH Hồng Đức năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Đà Lạt

 Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt năm 2012

Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngoại thương (cơ sở 2)

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) năm 2012

Xem tiếp...

Điểm chuẩn 2012: ĐH Điện lực

 Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Điện lực năm 2012

Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem tiếp...

loading...