thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thanh Hoá năm 2016

Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm học 2016-2017. Năm nay, trường chuyên Lam Sơn tuyển 11 lớp chuyên, các bạn thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của từng môn chuyên, soạn tịn:

Xem tiếp...

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 - 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 - 2017. Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Nam Định năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Nam Định năm 2016

 Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Nam Định

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Tháp năm 2016 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Đồng Tháp

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Nam năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Nam năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Hà Nam

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Khánh Hoà năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Khánh Hoà năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Khánh Hoà

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Yên Bái năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Yên Bái năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Yên Bái

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Giang năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Giang năm 2016

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Hà Giang

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hoà Bình năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hoà Bình năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Hoà Bình

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Thành phố Đà Nẵng 

Xem tiếp...

Cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017. Bấm vào tên các tỉnh để xem

 

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hậu Giang năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hậu Giang năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Hậu Giang

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bắc Ninh năm 2016

 Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Bắc Ninh

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Điện biên năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Điện biên năm 2016

 Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Điện biên

Xem tiếp...

Xem và tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Hưng Yên năm 2016

Đã có Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hưng Yên năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Hưng Yên

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Trị năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Trị năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Quảng Trị

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bắc Kạn năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Bắc Kạn

 

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Bình năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Bình năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Quảng Bình

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ninh năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Quảng Ninh

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Hà Tĩnh

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  TỉnhVĩnh Phúc

Xem tiếp...

loading...