Thứ 619082022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn Cuộc sống Tư vấn pháp luật Điều kiện nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Điều kiện nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 2 2016 10:43
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Ông Nguyễn Xuân Vinh sinh ngày 20/11/1956, hưởng lương bậc 7/8, hệ số 6,44, ngạch giảng viên chính (15.110) từ ngày 1/10/2014. Đến ngày 1/6/2016, ông Vinh sẽ nhận thông báo về thời điểm ông nghỉ hưu (vào ngày 1/12/2016).  Vậy, ông Vinh có được nâng lương trước thời hạn không và nếu được thì sẽ tính từ thời điểm nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Đặng Bình Yên như sau:

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thì chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp ông Nguyễn Xuân Vinh sinh ngày 20/11/1956 đến ngày 20/11/2016 là đủ 60 tuổi. Ông Vinh đang hưởng lương 7/8, hệ số 6,44,  ngạch giảng viên chính kể từ ngày 1/10/2014. Theo điểm a, khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương 7/8 trong ngạch giảng viên chính, đến ngày 1/10/2017 ông Vinh sẽ được xét nâng lương bậc 8/8.

Nếu ông Vinh nghỉ hưu khi đủ tuổi 60, thì ngày 1/6/2016  đơn vị sẽ có thông báo nghỉ hưu. Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu (1/12/2016), ông Vinh còn thiếu 10 tháng là đủ thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/10/2017, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Theo đó, ông Vinh sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu, hưởng lương bậc 8/8, hệ số 6,78, kể từ ngày 1/10/2016, với điều kiện trong thời gian giữ bậc 7/8 ông Vinh đạt đủ 2 tiêu chuẩn:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...