Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn Cuộc sống Tư vấn chọn nghề

5 năm tới, ngành kỹ thuật công nghệ cần nhiều nhân lực

Hỏi: Theo ông trong 5 năm tới, ngành nào thiếu nhân lực và ngành thừa nhân lực?  Và ông có lời khuyên gì cho các thí sinh trong đợt thi đại học năm nay và năm tiếp theo?  

Xem tiếp...

Các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất ngày càng trở nên “hot”

 Xã hội càng phát triển, các ngành Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất trở nên “hot” và ngày càng được ưu chuộng.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Công tác xã hội, Xã hội học năm 2013

 Ngành Công tác xã hội, Xã hội học tuyển sinh khối C, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Công tác xã hội, Xã hội học. Điểm chuẩn các ngành này từ 14 đến 22 điểm.

Nên thi ngành Công tác xã hội, Xã hội học trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Dược năm 2013

 Ngành Dược tuyển sinh khối A, B

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Dược. Điểm chuẩn các ngành này từ 16 đến 27 điểm.

Nên thi ngành Dược trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm năm 2013

 Ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 14 đến 19 điểm.

Nên thi ngành Lịch sử, Lịch sử sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Ngành dược được tăng cường đào tạo

 Thủ tướng vừa phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm năm 2013

 Ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm tuyển sinh khối A, A1, B, C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Địa lí – Địa chât, Địa lí sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường năm 2013

 Ngành Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường tuyển sinh khối A, A1, B, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24 điểm.

 Nên thi ngành Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Việt Nam học năm 2013

 Ngành Báo chí, Việt Nam học tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Báo chí, Việt Nam học. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 23 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Ngành quan hệ quốc tế học ở trường nào? Sẽ làm gì?

 Học ngành quan hệ quốc tế ra trường sẽ làm gì? Cử nhân Quan hệ quốc tế hoặc Quốc tế học có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, từ Bộ Ngoại giao đến các đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự hoặc các đại diện thương mại của VN ở nước ngoài.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học năm 2013

 Ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học tuyển sinh khối C, D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Văn học, Ngữ văn sư phạm, Ngôn ngữ học. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 23.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Quan hệ quốc tế năm 2013

 Ngành Quan hệ quốc tế tuyển sinh khối A1, D1, D3

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Quan hệ quốc tế. Điểm chuẩn các ngành này từ 21.5 đến 32 điểm.

Nên thi ngành Quan hệ quốc tế trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Sinh học, Sinh học sư phạm năm 2013

 Ngành Sinh học, Sinh học sư phạm tuyển sinh khối A, A1, B

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Sinh học, Sinh học sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm năm 2013

Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm tuyển sinh khối D

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 29 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Hóa học, Hóa học sư phạm năm 2013

Ngành Hóa học, Hóa học sư phạm tuyển sinh khối A, B

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Hóa học, Hóa học sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm năm 2013

Ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm tuyển sinh khối D

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 20 đến 29.5 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Nhật, tiếng Nhật sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật năm 2013

Ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật tuyển sinh khối A, A1

Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Vật lí, Vật lí sư phạm, Vật lí kĩ thuật. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 22 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm năm 2013

 Ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm tuyển sinh khối D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm.  Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 32 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Trung, tiếng Trung sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng năm 2013

 Ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng tuyển sinh khối A, A1, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Toán học, Toán học sư phạm, Toán ứng dụng. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24.5 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm năm 2013

 Ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm tuyển sinh khối D

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13.5 đến 31 điểm.

Nên thi ngành Ngôn ngữ Nga, tiếng Nga sư phạm trường nào phù hợp với lực học của bạn?

Xem tiếp...

Điểm chuẩn ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm năm 2013

 Ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm tuyển sinh khối A, A1, B, D1

 Có nhiều trường Đại học, Học viện tuyển sinh ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm. Điểm chuẩn các ngành này từ 13 đến 24 điểm.

Bạn chọn trường nào để phù hợp với khả năng thi tuyển của bạn?

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...