Thứ 615122017

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Giải trí Truyện

LỊCH SỬ THÁI BÌNH THIÊN QUỐC [I]-Chương một

Dân cùng, tài lực tận, nguyên nhân không xẩy ra trong sớm tối; nhưng chiến tranh nha phiến là giai đoạn tột cùng sức chịu đựng. Quảng Ðông, Chiết Giang, Giang Tô là những chiến trường chủ yếu.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 5

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG V- Đạo Cương Nhu

Xem tiếp...

Cổ Học Tinh Hoa - Tinh Hoa của thánh nhân (2Lúc đi trắng, lúc về đen)

Cổ Học Tinh Hoa

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Từ An Trần Lê Nhân

Ở đời khi mình làm điều gì khác thường, mà người ta không rõ, thì tất nhiên người ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia ...

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 4

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG IIV- Ân và Oán

 

Xem tiếp...

Cổ Học Tinh Hoa - Tinh Hoa của thánh nhân (Bài 1: Không quên cái cũ)

Cổ Học Tinh Hoa

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc & Từ An Trần Lê Nhân

Thường, lại chỉ vì thấy cái mới mà hồi nhớ đến cái cũ, sinh ra chạnh lòng, nên câu ta thán, có khi ngậm ngùi thương khóc nỉ non. Tại sao vậy?

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 3

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG III - CÓ TÀI MÀ CẬY CHI TÀI

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội:Chương 2: Sai lầm của Mao Trạch Đông về lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội

Động cơ, nguyện vọng của Mao là cao cả, nhưng ông đã cản trở, bóp nghẹt sự phát triển của lực lượng sản xuất ở nông thôn, chẳng thấy đâu một xã hội thái bình, an khang, thịnh vượng, mà chỉ thấy cảnh nghèo nàn, bệnh phù thủng và đầy rẫy người chết đói. Sự hạn chế của lịch sử và thiên kiến ý thức hệ hẹp hòi khiến Mao vẫn say sưa với cuộc thực nghiệm chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 6

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG VI- BIẾT SỐNG

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội

- Sau mùa mùa hè năm 1955, “cao trào” hợp tác hoá nông nghiệp ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong ngành thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - PHI LỘ

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

PHI LỘ

"Mặt trời không có đối với kẻ đui, sấm sét không có đối với người điếc”.

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội:Chương 26: Nhân dân run rẩy trong cuộc khủng bố đỏ

Sau khi cơm no, rượu say, Chủ tịch Hội Bần nông và dân quân, tất cả 12 tên, luân phiên cường hiếp chị Tiêu khi ấy đang mang thai 3 tháng. Xong xuôi. Nghĩa không quên thực hiện “chính sách của ĐCSTQ”: cho dân quân khiêng nạn nhân đã ngất xỉu đến nhà bần nông Trần Nguyệt Cao, buộc chị làm vợ người nông dân già độc thân này.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 1

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai… nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả, nếu mình muốn người ta theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa của thành công của mình sau này vậy.

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội:Chương 1: Muốn trở thành lãnh tụ phong trào cộng sản quốc tế

- Tháng 7-1949, trong thời gian Lưu Thiếu Kỳ bí mật thăm Liên Xô, Stalin kiến nghị: Hai nước cần gánh vác nghĩa vụ lớn hơn trong phong trào cách mạng thế giới.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 2

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội: Chương 16: Bành Đức Hoài vì dân lên tiếng

- Mao nói tình trạng xa rời quần chúng chỉ là tạm thời, kéo dài trong hai, ba tháng, nay quần chúng vẫn ủng hộ ta, kết hợp với chúng ta rất tốt; bệnh cuồng nhiệt tiểu tư sản có nhưng không nhiều, từ tháng 3, tháng 4 đã kiên quyết uốn nắn, ngăn chặn được “làn sóng cộng sản” tước đoạt của cải và thành quả lao động của người khác.

Xem tiếp...

Cổ Học Tinh Hoa - Tinh Hoa của thánh nhân: Lợi Mê Lòng Người

Cổ Học Tinh Hoa

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Từ An Trần Lê Nhân

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông Ngàn năm công - tội: Lời nói đầu

- Nhà cách mạng vĩ đại - người xây dựng thất bại.

Cuốn sách này tiếp theo cuốn “Mao Trạch Đông toàn truyện" (Nhà xuất bản Lợi Văn, Hồng Công. Bản in đầu tiên năm 1993), bổ sung sử liệu về Đại tiến vọt và Đại cách mạng văn hoá, tăng thêm phần bình luận, nhằm ủng hộ việc Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào cam kết sẽ đánh giá lại Mao Trạch Đông trong nhiệm kỳ của ông.

Xem tiếp...

Cổ Học Tinh Hoa - Tinh Hoa của thánh nhân:Khổ thân làm việc nghĩa

Trong khi nhân tâm thế đạo suy đồi, mình là người còn đứng vững được, thì sao lại chịu suy đồi với thiên hạ cho cùng trôi một loạt. Vì nếu ai cũng như thế cả, thì còn đâu là người cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì lấy nhân tâm thế đạo nữa? Cho nên những người thức thời, có chí, dù ở vào cái đời biến loạn đến đâu, cũng không chịu đắm đuối vào cái bất nghĩa Cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Từ An Trần Lê Nhân Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: "Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc "nghĩa", một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?   - Mặc Tử nói: "Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế!"   Lời Bàn:  Trong khi nhân tâm thế đạo suy đồi, mình là người còn đứng vững được, thì sao lại chịu suy đồi với thiên hạ cho cùng trôi một loạt. Vì nếu ai cũng như thế cả, thì còn đâu là người cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì lấy nhân tâm thế đạo nữa? Cho nên những người thức thời, có chí, dù ở vào cái đời biến loạn đến đâu, cũng không chịu đắm đuối vào cái bất nghĩa, khác nào như: cây tòng, cây bách, mùa đông sương tuyết, mà vẫn xanh, như con gà trống, mưa gió tối tăm mà vẫn gáy. Những bậc ấy chẳng những thế mà thôi, lại còn đem bao nhiêu tinh lực tâm trí ra, cố gắng giữ lấy phong hóa mà dìu dắt, mà đưa đường cho những kẻ u mê đắm đuối. Như Mặc Tử đây, cho là đời là suy biến, coi sự làm việc "Nghĩa", sự cổ động việc nghĩa như cái chức vụ của mình phải làm, thực là người có công với loài người vậy.   Mặc Tử: tên sách của Mặc Địch soạn, chủ nghĩa là kiêm ái yêu người như yêu mình cũng gần giống chủ nghĩa của đạo Cơ Đốc và đạo Thích Ca.  Tề: một nước chư hầu lớn, thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ.  Nghĩa: việc phải, việc hay mà người ta nên làm.   Tự khổ thân: tự mình làm cho mình khóc nhọc vất vả.  

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội: Lời tựa

- Cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội" do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành, ra mắt tại Hồng Công tháng 7-2007 và tới bạn tháng 6-2008, là một trong những cuốn sách đang được dư luận Trung Quốc hết sức quan tâm, với những luồng ý kiến nhận xét trái ngược nhau, từ hoan nghênh đến bất đồng, thậm chí phản đối gay gắt.

Xem tiếp...

Cổ Học Tinh Hoa - Lời Tựa

Cổ Học Tinh Hoa

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc & Từ An Trần Lê Nhân

Lời tựa

Xem tiếp...

Mao Trạch Đông ngàn năm công tội: Chương 38: Mao để Giang Thanh cầm “cờ lớn”

Ngày 1-8, phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị công tác kế hoạch toàn quốc, Giang Thanh lớn tiếng chửi Vạn Lý, chỉ trích Lý Tiên Niệm, điều khiển mọi người kinh ngạc là Giang công khai điểm tên phê bình Hoa Quốc Phong, nói Hoa chạy theo Đặng. Như vậy là cho toàn đảng thấy một tín hiệu: Vị trí của Giang cao hơn Hoa.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...