Thứ 615122017

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Giải trí Truyện

Binh pháp Tôn Tử: Tam thập lục kế

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Kế "Dương đông kích tây" là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là "Dương đông kích tây" vậỵ Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:

Xem tiếp...

Tôn tử binh pháp Thiên Thứ nhất: Kế Sách

Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp.>

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ bảy: Quân tranh

Tôn Tử viết :- Phàm dụng binh chi pháp …ý quên … phép dùng binh thường, tướng soái nhận lệnh vua, trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới bày trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh, thế là hiểu được phương pháp biến cong thành thẳng.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Số lần cầm quân của Tôn Tử - Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Với 5 trận đánh "để đời", uy danh và tài thao lược quân sự của Tôn Vũ (Tôn Tử) lừng lẫy khắp thiên hạ. Thêm vào đó là bộ "Tôn Tử Binh Pháp" dài 13 thiên bất hủ của ông đã khiến cho tên tuổi của Tôn Vũ nổi tiếng khắp thế giới cho tới ngày nay.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 1) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

(Phần 1)

Gồm 3 hồi 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Phụ lục

Thắng chiến kế 1-Man thiên quá hải (dối trời qua biển) 2-Vi Ngụy cứu Triệu (vây Ngụy cứu Triệu) 3-Tá đao sát nhân (mượn dao giết người) 4-Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt)

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 7- (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 7

gồm 3 hồi: Hồi 19, Hồi 20, Hồi 21.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Phương pháp bốn làm chủ - Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Tôn Vũ (Tôn Tử) cho rằng, sự tốt xấu về nhân tố tinh thần, sự mạnh yếu về tình trạng thể lực, cái ưu cái khuyết trong việc bố trí trận địa chiếm một vị trí quan trọng trong vấn đề tác chiến. Do vậy ông nêu lên phương pháp “bốn làm chủ”: “Làm chủ chí khí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực và làm chủ sự biến đổi”.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 2) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

(Phần 2)

gồm 3 hồi: Hồi 4, Hồi 5, Hồi 6. 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Các loại địa hình chiến đấu-Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Tản địa - Khu vực xảy ra tác chiến trong nội địa của bản quốc, được gọi bằng tản địa. Tại sao gọi là tản địa? Tào Tháo bảo: Vì quân sĩ quyến luyến quê hương, đường sá tương đối gần, con người dễ tan tác mất mát.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 3 (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 3

gồm 3 hồi: Hồi 7, Hồi 8, Hồi 9. 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười hai: Hỏa công

Tôn Tử nói:Có năm cách đánh bằng lửa: -Thứ nhất là đốt dinh trại để giết người; -Thứ hai là đốt lương thảo tích trữ; -Thứ ba là đốt xe cộ ; -Thứ tư là kho lẫm ; -Thứ năm là đốt đội ngũ để làm giặc rối loạn.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 4-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 Phần 4

gồm 3 hồi: Hồi 10, Hồi 11, Hồi 12.

 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười một: Cửu địa

Tôn Tử nói rằng : Trong binh pháp có chín thế đất khác nhau :-Thế đất ly tán : -Thế đất dễ lui (vào cạn); -Thế đất tranh giành ; -Thế đất giao thông ; -Thế đất ngã tư ; -Thế đất khó lui(vào sâu) -Thế đát khó đi lại ; -Thế đất vây bọc ; -Thế đất chết kẹt ;

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 5-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường

Phần 5

gồm 3 hồi: Hồi 13, Hồi 14, Hồi 15.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười: Địa hình

Tôn Tử viết: - Địa hình có 6 loại gồm : thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. - “Thông” là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì đắc lợi.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 6 - (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

- Phần 6

gồm 3 hồi: Hồi 16, Hồi 17, Hồi 18.

 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ chín: Hành quân

Tôn Tử viết:- Khi hành quân và dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau, khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý : ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh sáng. Nếu địch chiếm được chỗ cao thì không đánh lên. Khi vượt sông, nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông. Hạ trại bên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không được theo hướng ngược dòng sông công địch. Nếu gặp vùng đầm lầy nước mặn, phải ở gần nơi có nước và cỏ, lưng dựa vào lùm cây. Nếu gặp vùng đồng bằng, phải chiếm nơi rộng rãi, bên phải có gò cao, phía trước mặt thấp, phía sau lưng cao. Nhờ lợi thế của 4 cách xử trí đó mà Hoàng Đế đã thắng 4 vị vua khác.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 8 (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

- Phần 8 Kết thúc,

gồm 3 hồi:  Hồi 22, Hồi 23, 24.

Lâm Ngữ Đường

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ tám: Cửu biến

Tôn Tử viết:- Phàm dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, quân nhu (giáo, khí, lương, tiền, …), khi xuất chinh ở “phỉ địa” (đất xấu) thì không dựng trại, ở “cù địa” (đất có đường lớn thông suốt) phải kết giao với nước láng giềng, ở “tuyệt địa” không được nấn ná, ở “vi địa” (đất bị vây) thì phải tính kế, ở “tử địa” phải liều chết quyết chiến. Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh, có những thành không nên công, có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh. Không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy thì dù biết năm điều lợi cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội.

Xem tiếp...

LỊCH SỬ THÁI BÌNH THIÊN QUỐC (Phần II)

II. Những nét đặc trưng về Thái bình thiên quốc

1. Ngự trị bởi tín ngưỡng.

Ðối với Thái bình thiên quốc, tôn giáo ảnh hưởng không gì lớn bằng. Hồng Tú Toàn tự xưng được Thiên phụ thượng đế phong làm chân chúa, địa vị và quyền lực do trời ban. Nhưng tôn giáo của Hồng không phải chân chính Cơ Ðốc Tây phương, có thể gọi đây là một loại Thượng đế giáo, hoặc “Hồng giáo”.

Xem tiếp...

loading...