Thứ 226062017

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Giải trí Truyện

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười: Địa hình

Tôn Tử viết: - Địa hình có 6 loại gồm : thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. - “Thông” là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì đắc lợi.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ chín: Hành quân

Tôn Tử viết:- Khi hành quân và dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau, khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý : ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh sáng. Nếu địch chiếm được chỗ cao thì không đánh lên. Khi vượt sông, nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông. Hạ trại bên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không được theo hướng ngược dòng sông công địch. Nếu gặp vùng đầm lầy nước mặn, phải ở gần nơi có nước và cỏ, lưng dựa vào lùm cây. Nếu gặp vùng đồng bằng, phải chiếm nơi rộng rãi, bên phải có gò cao, phía trước mặt thấp, phía sau lưng cao. Nhờ lợi thế của 4 cách xử trí đó mà Hoàng Đế đã thắng 4 vị vua khác.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 8 (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

- Phần 8 Kết thúc,

gồm 3 hồi:  Hồi 22, Hồi 23, 24.

Lâm Ngữ Đường

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ tám: Cửu biến

Tôn Tử viết:- Phàm dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, quân nhu (giáo, khí, lương, tiền, …), khi xuất chinh ở “phỉ địa” (đất xấu) thì không dựng trại, ở “cù địa” (đất có đường lớn thông suốt) phải kết giao với nước láng giềng, ở “tuyệt địa” không được nấn ná, ở “vi địa” (đất bị vây) thì phải tính kế, ở “tử địa” phải liều chết quyết chiến. Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh, có những thành không nên công, có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh. Không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy thì dù biết năm điều lợi cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội.

Xem tiếp...

LỊCH SỬ THÁI BÌNH THIÊN QUỐC (Phần II)

II. Những nét đặc trưng về Thái bình thiên quốc

1. Ngự trị bởi tín ngưỡng.

Ðối với Thái bình thiên quốc, tôn giáo ảnh hưởng không gì lớn bằng. Hồng Tú Toàn tự xưng được Thiên phụ thượng đế phong làm chân chúa, địa vị và quyền lực do trời ban. Nhưng tôn giáo của Hồng không phải chân chính Cơ Ðốc Tây phương, có thể gọi đây là một loại Thượng đế giáo, hoặc “Hồng giáo”.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ bảy: Quân tranh

Tôn Tử viết :- Phàm dụng binh chi pháp …ý quên … phép dùng binh thường, tướng soái nhận lệnh vua, trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới bày trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh, thế là hiểu được phương pháp biến cong thành thẳng.

Xem tiếp...

LỊCH SỬ THÁI BÌNH THIÊN QUỐC [I]-Chương một

Dân cùng, tài lực tận, nguyên nhân không xẩy ra trong sớm tối; nhưng chiến tranh nha phiến là giai đoạn tột cùng sức chịu đựng. Quảng Ðông, Chiết Giang, Giang Tô là những chiến trường chủ yếu.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 7- (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 7

gồm 3 hồi: Hồi 19, Hồi 20, Hồi 21.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 3

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG III - CÓ TÀI MÀ CẬY CHI TÀI

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 1) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

(Phần 1)

Gồm 3 hồi 

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 6

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG VI- BIẾT SỐNG

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 2) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

(Phần 2)

gồm 3 hồi: Hồi 4, Hồi 5, Hồi 6. 

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - PHI LỘ

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

PHI LỘ

"Mặt trời không có đối với kẻ đui, sấm sét không có đối với người điếc”.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 3 (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 3

gồm 3 hồi: Hồi 7, Hồi 8, Hồi 9. 

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 1

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai… nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả, nếu mình muốn người ta theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa của thành công của mình sau này vậy.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 4-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 Phần 4

gồm 3 hồi: Hồi 10, Hồi 11, Hồi 12.

 

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 2

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 5-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường

Phần 5

gồm 3 hồi: Hồi 13, Hồi 14, Hồi 15.

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 5

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG V- Đạo Cương Nhu

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 6 - (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

- Phần 6

gồm 3 hồi: Hồi 16, Hồi 17, Hồi 18.

 

Xem tiếp...

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA - CHƯƠNG 4

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Thu Giang -Nguyễn Duy Cần

CHƯƠNG IIV- Ân và Oán

 

 

 

 

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...