Thứ 521062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Giải trí Truyện

Binh pháp Tôn Tử Thiên thứ hai: Tác chiến

Tôn tử nói: Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ tư: Hình

Tôn tử nói:Trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải không để bại, sau mới đánh bại kẻ địch. không để bại là do mình, giành chiên thắng là tại địch. Thế nên người giỏi dụng binh có thể làm kẻ địch không thắng được mình, nhưng không chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng. Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến nhưng không nhất thiết đòi hỏi được (tối nghĩa quá:"thắng khả tri,i nhi bất khả vi") không thể thắng được thì thủ, có thể thắng được thì công. Thủ là do chưa đủ điều kiện, công là khi điều kiện có thừa.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ chín: Hành quân

Tôn Tử viết:- Khi hành quân và dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau, khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý : ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ, hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh sáng. Nếu địch chiếm được chỗ cao thì không đánh lên. Khi vượt sông, nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông. Hạ trại bên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không được theo hướng ngược dòng sông công địch. Nếu gặp vùng đầm lầy nước mặn, phải ở gần nơi có nước và cỏ, lưng dựa vào lùm cây. Nếu gặp vùng đồng bằng, phải chiếm nơi rộng rãi, bên phải có gò cao, phía trước mặt thấp, phía sau lưng cao. Nhờ lợi thế của 4 cách xử trí đó mà Hoàng Đế đã thắng 4 vị vua khác.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Tam thập lục kế

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Kế "Dương đông kích tây" là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là "Dương đông kích tây" vậỵ Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 8 (Lâm Ngữ Đường)

Bà miên man nhớ lại những ngày đầm ấm bên Sư trưởng Hoài Nghĩa. Bà có thể tự mãn rằng bà đã hưởng trọn lạc thú trên trần gian , đắm mình trong hạnh phúc nhiều hơn bất cứ người đàn bà nào khác . Tất cả bọn chúng đều bị bà qua mặt . Bà mĩm cười . Bà dám chắc mình là người đàn bà kỳ lạ và quyền uy nhất dưới gầm trời này và bà sửa soạn làm những việc kinh hồn hơn nữa tại nơi bà sắp tới . Địa Ngục hay Thiên Đường gì đó ...

 

Xem tiếp...

Tôn tử binh pháp Thiên Thứ nhất: Kế Sách

Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp.>

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 1) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

(Phần 1)

Gồm 3 hồi 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Số lần cầm quân của Tôn Tử - Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Với 5 trận đánh "để đời", uy danh và tài thao lược quân sự của Tôn Vũ (Tôn Tử) lừng lẫy khắp thiên hạ. Thêm vào đó là bộ "Tôn Tử Binh Pháp" dài 13 thiên bất hủ của ông đã khiến cho tên tuổi của Tôn Vũ nổi tiếng khắp thế giới cho tới ngày nay.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 7- (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 7

gồm 3 hồi: Hồi 19, Hồi 20, Hồi 21.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Phụ lục

Thắng chiến kế 1-Man thiên quá hải (dối trời qua biển) 2-Vi Ngụy cứu Triệu (vây Ngụy cứu Triệu) 3-Tá đao sát nhân (mượn dao giết người) 4-Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt)

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên (Phần 2) (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

(Phần 2)

gồm 3 hồi: Hồi 4, Hồi 5, Hồi 6. 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Phương pháp bốn làm chủ - Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Tôn Vũ (Tôn Tử) cho rằng, sự tốt xấu về nhân tố tinh thần, sự mạnh yếu về tình trạng thể lực, cái ưu cái khuyết trong việc bố trí trận địa chiếm một vị trí quan trọng trong vấn đề tác chiến. Do vậy ông nêu lên phương pháp “bốn làm chủ”: “Làm chủ chí khí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực và làm chủ sự biến đổi”.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 3 (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

- Phần 3

gồm 3 hồi: Hồi 7, Hồi 8, Hồi 9. 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử: Các loại địa hình chiến đấu-Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

Tản địa - Khu vực xảy ra tác chiến trong nội địa của bản quốc, được gọi bằng tản địa. Tại sao gọi là tản địa? Tào Tháo bảo: Vì quân sĩ quyến luyến quê hương, đường sá tương đối gần, con người dễ tan tác mất mát.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 4-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 Phần 4

gồm 3 hồi: Hồi 10, Hồi 11, Hồi 12.

 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười hai: Hỏa công

Tôn Tử nói:Có năm cách đánh bằng lửa: -Thứ nhất là đốt dinh trại để giết người; -Thứ hai là đốt lương thảo tích trữ; -Thứ ba là đốt xe cộ ; -Thứ tư là kho lẫm ; -Thứ năm là đốt đội ngũ để làm giặc rối loạn.

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 5-(Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường

Phần 5

gồm 3 hồi: Hồi 13, Hồi 14, Hồi 15.

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười một: Cửu địa

Tôn Tử nói rằng : Trong binh pháp có chín thế đất khác nhau :-Thế đất ly tán : -Thế đất dễ lui (vào cạn); -Thế đất tranh giành ; -Thế đất giao thông ; -Thế đất ngã tư ; -Thế đất khó lui(vào sâu) -Thế đát khó đi lại ; -Thế đất vây bọc ; -Thế đất chết kẹt ;

Xem tiếp...

Tình sử Võ Tắc Thiên - Phần 6 - (Lâm Ngữ Đường)

Tình sử Võ Tắc Thiên

Lâm Ngữ Đường

 

- Phần 6

gồm 3 hồi: Hồi 16, Hồi 17, Hồi 18.

 

Xem tiếp...

Binh pháp Tôn Tử-Thiên thứ mười: Địa hình

Tôn Tử viết: - Địa hình có 6 loại gồm : thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. - “Thông” là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì đắc lợi.

Xem tiếp...

LỊCH SỬ THÁI BÌNH THIÊN QUỐC (Phần II)

II. Những nét đặc trưng về Thái bình thiên quốc

1. Ngự trị bởi tín ngưỡng.

Ðối với Thái bình thiên quốc, tôn giáo ảnh hưởng không gì lớn bằng. Hồng Tú Toàn tự xưng được Thiên phụ thượng đế phong làm chân chúa, địa vị và quyền lực do trời ban. Nhưng tôn giáo của Hồng không phải chân chính Cơ Ðốc Tây phương, có thể gọi đây là một loại Thượng đế giáo, hoặc “Hồng giáo”.

Xem tiếp...

loading...