Chủ nhật24062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Trắc nghiệm ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ (phần 2)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ (phần 2)

Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 21:43
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ (phần 2)

Gồm 3 chủ để: Di truyền học người, Di truyền quần thể, Ứng dụng di truyền học

1. TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 

Gồm 6 đề sau đây:

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 1 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 2 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 3 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 4 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 5 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền học người (Đề 6 – 10 câu)

 

2. TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Gồm 3 đề sau đây:

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Ứng dụng di truyền học (Đề 1 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Ứng dụng di truyền học (Đề 2 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Ứng dụng di truyền học (Đề 3 – 10 câu)

 

3. TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Gồm 3 đề sau đây:

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền quần thể (Đề 1 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền quần thể (Đề 2 – 10 câu)

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Di truyền quần thể (Đề 3 – 10 câu)

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC:

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Đề thi thử đại học (Đề 1 – 50 câu DT học)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...