Chủ nhật24062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Trắc nghiệm ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TOÀN TẬP THEO CHỦ ĐỀ (phần 1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TOÀN TẬP THEO CHỦ ĐỀ (phần 1)

Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 22:00
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TOÀN TẬP THEO CHỦ ĐỀ (phần 1)

Chủ để: Tính quy luật của hiện tượng di truyền (Các QLDT) gồm:

  1. Quy luật Menđen (Quy luật phân li và phân li độc lập)
  2. Quy luật tương tác gen
  3. Quy luật Morgan (Quy luật liên kết và hoán vị gen; Quy luật DT liên kết với giới tính)
  4. Quy luật di truyền ngoài nhân
  5. Quy luật tác động của gen đa hiệu

 

CÁC ĐỀ TRẮC NGHIỆM: CHỦ ĐỀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

 

Gồm 17 đề sau đây:

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 1 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 2 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 3 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 4 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 5 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 6 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 7 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 8 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 9 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 10 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 11 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 12 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 13 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 14 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 15 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 16 – 10 câu)

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Các quy luật di truyền (Đề 17 – 10 câu)

 

 

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC:

 

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Đề thi thử đại học (Đề 1 – 50 câu DT học)

 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...