Chủ nhật07062020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông và HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2)

Được đăng ngày Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 22:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

1. Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2012

2. Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2) năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

1. Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2012

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn cho đối tượng đóng học phí (Khối thi A, A1, D1)

Điểm chuẩn cho đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 16,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 11,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 11,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

 Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

 

2. Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2) năm 2012

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn cho đối tượng đóng học phí (Khối thi A, A1, D1)

Điểm chuẩn cho đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 10,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 10,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...