Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Văn hoá TPHCM

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 23:12
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Văn hoá TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn: Điểm xét tuyển quy định đối với học sinh phổ thông thuộc KV3, điểm ưu tiên theo đối tượng kế tiếp giảm 1,0 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Ngành Khoa học Thư viện, Ngành Bảo tàng học, Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành quản lý hoạt động văn hoá xã hội), Ngành Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngành Văn hoá học.

Khối C: 14,5 điểm

Khối D1: 13,5 điểm

Ngành Việt Nam học:

Khối C: 15,5 điểm

Khối D1,3,4: 14,5 điểm

Ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành quản lý hoạt động Âm nhạc, chuyên ngành Quản lý hoạt động Sân khấu, chuyên ngành quản lý hoạt động quảng cáo, chuyên ngành quản lý sự kiện văn hoá, chuyên ngành Biên tập và dẫn chương trình nghệ thuật)

Khối N (Môn năng khiếu 1, năng khiếu 2 từ 6,0 điểm trở lên, môn Văn không bị điểm liệt): 14,5 điểm.

Xét tuyển NV2

Hệ Đại học 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu NV2,3

Khối thi

Điểm xét NV2

Ghi chú

  01   

Khoa học thư viện

D320202

32

C

14.5 điểm


 

D1

13.5 điểm


 

 02   

Bảo tàng học

D320305

28

C

14.5 điểm


 

D1

13.5 điểm


 

  03   

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

23

C

14.5 điểm


 

D1

13.5 điểm


 

       004   

Quản lý Văn hoá

D220342

50

C

14.5 điểm


 

N

14.5 điểm

Năng khiếu 1>=6.0 điểm

Năng khiếu 2 >=6.0 điểm

  05   

Văn hoá Dân tộc Thiểu số VN

D220112

21

C

14.5 điểm


 

D1

13.5 điểm


 

  06   

Văn hoá học(chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

D220340

46

C

14.5 điểm


 

D1

13.5 điểm


 

Tổng

200


 


 


 


Hệ Cao đẳng 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu NV2

Khối thi

Điểm xét NV2

Ghi chú

1

Khoa học thư viện

C320202

50

C

11.5 điểm


 

D1

10.5 điểm


 

2

Bảo tàng học

C320305

80

C

11.5 điểm


 

D1

10.5 điểm


 

3

Việt Nam học

C220113

143

C

11.5 điểm


 

D1

10.5 điểm


 

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

48

C

11.5 điểm


 

D1

10.5 điểm


 

5

Quản lý Văn hoá (chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội)

C220342

94

C

11.5 điểm


 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...