Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:16
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2012

 >> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Điểm chuẩn

Công nghệ kỹ thuât môi trường

D510406

Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm

Quản lý đất đai

D850103

Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm; Khối D1: 13,5 điểm;

Quản trị kinh doanh

D340101

Khối A,A1: 13 điểm; Khối D1: 13,5 điểm

Địa chất học

D440201

Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm

Điểm chuẩn các ngành cao đẳng là:  Khối A: 10,0 điểm; Khối A1: 10,0 điểm;  Khối B: 11 điểm; Khối D: 10,5 điểm.

Ghi chú: Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông - khu vực 3. Nhóm ưu tiên 2 thấp hơn nhóm học sinh phổ thông:1 điểm; nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2: 1 điểm. Khu vực 2 thấp hơn khu vực 3: 0,5 điểm; khu vực 2NT thấp hơn khu vực 2: 0,5 điểm; khu vực 1 thấp hơn khu vực 2NT: 0,5 điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...