Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:28
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Hệ Đại học chính quy: Khối A: 13,0 điểm;  Khối A1: 13,0 điểm;  Khối D1: 13,5 điểm.

Hệ Cao đẳng chính quy, xét tuyển theo điểm thi Đại học và điểm thi Cao đẳng với điểm sàn:  Khối A: 10,0 điểm;  Khối A1: 10,0 điểm; Khối D1: 10,5 điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...