Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài chính - Kế toán

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:48
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tài chính - Kế toán năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1

Bậc đại học 

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Khối A

Khối A1

Tài chính-Ngân hàng

D340201

13

13

Kế toán

D340301

13

13

 
Bậc cao đẳng 

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Điểm thi đại học

Điểm thi cao đẳng

Khối A

Khối A1

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối D1

Quản trị kinh doanh

C340101

10

10

10,5

13

13

13,5

Tài chính-Ngân hàng

C340201

10

10

10,5

13

13

13,5

Kế toán

C340301

10

10

10,5

13

13

13,5

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

10

10

10,5

13

13

13,5

  - Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm.
- Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 để làm thủ tục nhập học ngày 20/9/2012 (đối với bậc Đại học) và 22/9/2012 (đối với bậc Cao đẳng).
 

Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2

Bậc Đại học: 350 chỉ tiêu (cho cả 02 ngành)

Tên ngành

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Khối A

Khối A1

Tài chính-Ngân hàng

D340201

13,5

13,5

Kế toán

D340301

13,5

13,5

 Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 là điểm thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không nhân hệ số, không có môn thi bị điểm liệt (0 điểm). Mức điểm trên đây áp dụng đối với HSPT - KV3; chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm.

           
Bậc Cao đẳng: 600 chỉ tiêu (cho cả 04 ngành) 

Tên ngành

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm thi đại học

Điểm thi cao đẳng

Khối A

Khối A1

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối D1

Quản trị kinh doanh

C340101

10

10

10,5

13

13

13,5

Tài chính-Ngân hàng

C340201

10

10

10,5

13

13

13,5

Kế toán

C340301

10

10

10,5

13

13

13,5

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

10

10

10,5

13

13

13,5

Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 là điểm thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không nhân hệ số, không có môn thi bị điểm liệt (0 điểm). Mức điểm trên đây áp dụng đối với HSPT - KV3; chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...