Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 2 2013 01:30
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm TPHCM năm 2012; Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

1. Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm TPHCM năm 2012

Điểm trúng tuyển NV1:

SP Toán học: 20; SP Tin học:15; Công nghệ thông tin: 15; SP Vật lý: 17.5; Vật lý học : 15;  SP Hóa học: 19.5; Hóa học (Khối A: 15); (Hóa học Khối B:16.5);  SP Sinh học: 15.5; SP Ngữ văn: 17.5; Văn học: 14.5;  Việt Nam học: 14.5; SP Lịch sử: 15.5; GDQP-AN: 14.5; SP Địa lý (Khối A: 14); SP Địa lý (khối C: 15); Quốc tế học: 14.5; GD. Chính trị: 14.5; QL.Giáo dục:15 ; Tâm lý học: 15.5; Giáo dục Tiểu học: 17.5; Giáo dục Mầm non: 17; Giáo dục đặc biệt: 14.5; Giáo dục Thể chất: 21; SP Tiếng Anh: 30 ; Ngôn ngữ Anh: 26; SP Song ngữ Nga-Anh:19;  Ngôn ngữ Nga- Anh: 19; SP Tiếng Pháp: 19; Ngôn ngữ Pháp: 19; SP Tiếng Trung Quốc: 19; Ngôn ngữ Trung Quốc 19; Ngôn ngữ Nhật: 20.

Lưu ý: Điểm chuẩn nêu trên đối với các ngành chuyên ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật), đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và ngành GD Thể chất đã nhân hệ số 2 môn NKTDTT).

Xét nguyện vọng 2:

Tuyển 1220 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung: Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng điểm chuẩn NV1 của ngành. (Trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu).

Các ngành và chỉ tiêu cụ thể xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:

SP Tin học : 100; Công nghệ thông tin: 100; Vật lý học: 100; Văn học: 100; Việt Nam học: 60; Giáo dục Quốc phòng- AN: 120;  Giáo dục Chính trị: 80; Quản lý Giáo dục: 40;  Giáo dục đặc biệt: 20; Sinh học: 50; Quốc tế học: 80; SP song ngữ Nga-Anh: 60;  Ngôn ngữ Nga-Anh: 70;  SP tiếng Pháp: 20; Ngôn ngữ Pháp: 50; SP tiếng Trung quốc: 30; Ngôn ngữ Trung Quốc: 100; Ngôn ngữ Nhật: 40.

Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thời gian: Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 05/9/2012.

Lưu ý:

- Điểm dành cho HSPT ở khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm.

 

2. Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn:

- Hệ Đại học    : 18.0 điểm

- Hệ Cao đẳng  : 15.0 điểm

Xét tuyển NV2: Hệ Cao đẳng   : 16.5 điểm

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...