Chủ nhật07062020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Được đăng ngày Thứ hai, 18 Tháng 2 2013 21:39
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm trúng tuyển vào Trường, nguyện vọng 1:

Bậc Đại học:

Đối tượng

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2 NT

Khu vực 1

  A

  D1

  B, C

  A

  D1

  B, C

  A,

  D1

  B, C

  A

  D1

  B, C

HSPT

13,0

13,5

14,5

12,5

13,0

14,0

12,0

12,5

13,5

11,5

12,0

13,0

UT2

12,0

12,5

13,5

11,5

12,0

13,0

11,0

11,5

12,5

10,5

11,0

12,0

UT1

11,0

11,5

12,5

10,5

11,0

12,0

10,0

10,5

11,5

9,5

10,0

11,0

 

Riêng 05 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:

Đối tượng

Khu vực

Ngành

Khối A

Khối B

Khối D1


 


 

Kế toán

14,0


 

14,0

Học sinh phổ thông

3

Công nghệ sinh học

16,5

19,0


 


 


 

Khoa học Môi trường

14,5

    17,5


 


 


 

Công nghệ thực phẩm

15,5

17,5


 


 


 

Quản lý đất đai

14,5

17,0

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 5 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin; Khối A hoặc D1: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán;  Khối A hoặc B: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi;  Thú y; Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường; Công nghệ thực phẩm.

Bậc Cao đẳng

Đối tượng

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1


 

K.A (đ)

K.B (đ)

K.A (đ)

K.B (đ)

K.A (đ)

K.B (đ)

K.A (đ)

K.B (đ)

Học sinh phổ thông

10,0

11,0

9,5

10,5

9,0

10,0

8,5

9,5

Nhóm ưu tiên 2

9,0

10,0

8,5

9,5

8,0

9,0

7,5

8,5

Nhóm ưu tiên 1

8,0

9,0

7,5

8,5

7,0

8,0

6,5

7,5

 

Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3:

Bậc đại học:

Ngành tuyển

Mã ngành

Số lượng

Khối thi

Điểm sàn xét tuyển

 Bảo vệ  thực vật

D620112

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Chăn nuôi

D620105

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan

D620113

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Công nghệ sau thu hoạch

D540104

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Công nghệ sinh học

D420201

20

A, B

A: 16,5; B: 19,0

 Công nghệ thông tin

D480201

150

A

13,0

 Công nghệ thực phẩm

D540101

20

A, B

A: 15,5; B: 17,5

 Công thôn

D510210

100

A

13,0

 Kế toán

D340301

20

A, D1

14,0

 Khoa học cây trồng

D620110

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Khoa học đất

D440306

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Khoa học môi trường

D440301

20

A, B

A: 14,5; B: 17,5

 Kinh doanh nông nghiệp

D620114

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

 Kinh tế

D310101

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

 Kinh tế nông nghiệp

D620115

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

 Kỹ thuật cơ khí

D520103

150

A

13,0

 Kỹ thuật điện, điện tử 

D520201

150

A

13,0

 Nông nghiệp

D620101

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Phát triển nông thôn

D620116

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Quản lý đất đai

D850103

20

A, B

A: 14,5; B: 17,0

 Quản trị kinh doanh

D340101

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

D140215

60

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Thú y

D640101

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

 Xã hội học.

D310301

150

A, C, D1

A,: 13; C: 14,5;     D1: 13,5

 

Bậc Cao đẳng:                             

STT

Ngành tuyển

Mã ngành

Số lượng

Khối thi ĐH

Điểm xét tuyển

Đối tượng

1

Công nghệ kỹ

thuật môi trường

C510406

150

A, B


 


 

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

150

A

Khối A: 10,0

Khối B: 11,0

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2012

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

150

A


 

ở các trường đại học.

4

Dịch vụ thú y

C640201

100

A, B


 


 

5

Khoa học cây trồng

C620110

100

A, B


 


 

6

Quản lý đất đai

C850103

150

A, B


 


 

Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...