Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Luật TPHCM

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:36
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Luật TPHCM năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Thương mại của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

19,5

2.

A1

19,0

3.

C

21,0

4.

D1

20,5

5.

D3

20,5

 

Điểm chuẩn vào các chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hình sự và Luật Hành chính của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

17,5

2.

A1

17,5

3.

C

19,0

4.

D1

18,0

5.

D3

18,0

Thí sinh không đủ điểm vào chuyên ngành Luật Thương mại nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối A và A1: 17,5 điểm, Khối C: 19,0 điểm, Khối D1,3: 18,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành được nêu tại mục 1.1.2.

Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

Ngành Quản trị - Luật: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

18,0

2.

A1

18,0

3.

D1

19,0

4.

D3

19,5

 

Ngành Quản trị kinh doanh: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

17,5

2.

A1

17,5

3.

D1

17,5

4.

D3

17,5

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Tuyển bổ sung NV2 như sau:

- Ngành tuyển: Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

- Khối thi: Khối A, A1, C, D1 và D3.

- Chỉ tiêu tuyển: 50 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối C: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển:

+ Khối A và A1: từ 18,0 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

+ Khối C: từ 19,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

+ Khối D1,3: từ 18,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0.

Đây là mức điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...