Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Đà Lạt

Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 2 2013 17:53
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

 Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt năm 2012

Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

 >> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Tên ngành Khối Điểm chuẩn
- Toán học A 13
- Sư­ phạm toán học A 15,5
- Công nghệ thông tin A 13
- Sư phạm tin học A 15,5
- Vật lý A 13
- Sư­ phạm vật lí A 15
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13
- Kỹ thuật hạt nhân A 16,5
- Hóa học A 13
- S­ư phạm hóa học A 15
- Sinh học B 14
- Sư­ phạm sinh học B 15
- Khoa học môi trường A, B A 13, B 14
- Nông học B 14
- Công nghệ sinh học A, B A 13, B 14
- Công nghệ sau thu hoạch A, B A 13, B 14
- Quản trị kinh doanh A, D1 A 13, D1 13,5
- Kế toán A 13
- Luật C 15,5
- Xã hội học  C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Văn hóa học C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Văn học C 14,5
- S­ư phạm ngữ văn C 18
- Lịch sử C 14,5
- S­ư phạm lịch sử C 17
- Việt Nam học C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Công tác xã hội C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Đông ph­ương học C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Quốc tế học C, D1 C 14,5, D1 13,5
- Ngôn ngữ Anh D1 13,5
- Sư phạm tiếng Anh D1 17

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...