Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Công nghiệp TPHCM

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 22:19
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Hệ Đại học

Mã ngành

Ngành đào tạo

NV1

NV2

Khối thi

Điểm chuẩn

Khối thi

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu

D510301

CN Kỹ thuật Điện, Điện tử

A, A1

13,5

 A, A1

14

50

D510302

CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

A, A1

13

 A, A1

13

100

D510206

CN Kỹ thuật Nhiệt

A, A1

13

 A, A1

13

80

D510201

CN Kỹ thuật Cơ khí

A, A1

14

 A, A1

14

30

D510203

CN Kỹ thuật Cơ điện tử

A, A1

13

 A, A1

13

30

D510205

CN Kỹ thuật Ôtô

A, A1

14,5

 A, A1

15

30

D540204

CN May

A, A1

13

 A, A1

13

30

D480101

Khoa học Máy tính

A, A1

13

 A, A1

13

60

D510401

CN Kỹ thuật Hóa học

A

15

 A

15

60

B

17

 B

17

D510406

CN Kỹ thuật môi trường

A, ,B

14,5

 A, ,B

14,5

30

D540101

Công nghệ thực phẩm

A,  B

16

 A,  B

16

30

D340301

Kế toán

A, A1, D

15,5

 A, A1, D

16

30

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D

14,5

 A, A1, D

15

40

D340101

Quản trị Kinh doanh

A, A1, D

15,5

 A, A1, D

16

60

D220201

Ngôn ngữ Anh

D

20,5

 D

21

30

* Ghi chú:  Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm thi môn tiếng Anh được nhân hệ số 2, thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm trước  khi nhân hệ số lớn hơn hoặc bằng 13,5.

Hệ cao đẳng

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

NV1

NV2

Khối
thi

Điểm trúng tuyển

Khối thi

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

C510301

CN Kỹ thuật Điện, Điện tử

A, A1

11,5

A, A1

12

20

C510302

CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

A, A1

10,5

A, A1

11

20

C510206

CN Kỹ thuật Nhiệt

A, A1

10

A, A1

10

50

C510201

CN Kỹ thuật Cơ khí

A, A1

11,5

 A, A1

12

20

C510202

CN chế tạo máy

A, A1

11

 A, A1

11

20

C540205

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

A, A1

11,5

 A, A1

12

20

C540204

CN May

A, A1

10,5

 A, A1

11

20

C480201

Công nghệ Thông tin

A, A1

10,5

 A, A1

11

20

C510401

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

A, B

11,5

 A, B

12

20

C510406

CN kỹ thuật môi trường

A, B

11,5

A, B

12

20

C540102

CN Thực phẩm

A, B

12,5

A, B

13

20

C340301

Kế toán

A, A1, D

12,5

A, A1, D

13

20

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D

11,5

 A, A1, D

12

20

C340101

Quản trị Kinh doanh

A, A1, D

12

 A, A1, D

12

80

C220201

Ngôn ngữ Anh

D

16,5

 D

17

20

* Ghi chú:  Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm thi môn tiếng Anh được nhân hệ số 2, thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm trước  khi nhân hệ số lớn hơn hoặc bằng 10,5.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...