Bài viết

Điểm chuẩn 2012: HV Báo chí tuyên truyền

Được đăng ngày Thứ năm, 07 Tháng 2 2013 12:04
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn năm 2012 của Học viện Báo chí tuyên truyền

 >> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm trúng tuyển NV1

Tên ngành, chuyên ngành học

ngành

Mã chuyên

ngành

Khối C

Khối D1

Khối A

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

 

 

 

- Xã hội học

D310301

 

18,5

18,5

 

- Công tác xã hội

D760101

 

17,0

16,0

 

- Triết học Mac Lê Nin

D220301

524

15,0

15,0

 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

15,5

15,5

 

- Kinh tế chính trị Mac lê Nin

D310101

526

 

16,0

16,5

- Quản lý kinh tế

D310101

527

 

15,5

16,0

- Lịch sử

D220310

 

17,0

 

 

- Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

 

19,0

16,0

 

- Quản lý văn hóa tư tưởng

D310201

530

15,0

15,5

 

- Chính trị học phát triển

D310201

531

16,5

15,0

 

- Quản lý xã hội

D310201

532

16,0

16,0

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

15,0

16,0

 

- Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

15,0

15,5

 

- Văn hóa phát triển

D310201

535

15,0

15,0

 

- Chính sách công

D310201

536

16,5

16,5

 

- Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

15,0

15,0

 

- Xuất bản

D320401

 

18,5

17,5

 

- Báo in

D320101

602

22,0

18,0

 

- Báo ảnh

D320101

603

21,5

19,0

 

- Báo phát thanh

D320101

604

22,5

20,5

 

- Báo truyền hinh

D320101

605

22,5

21,0

 

- Quay phim truyền hình

D320101

606

18,0

17,0

 

- Báo mạng điện tử

D320101

607

22,0

18,5

 

- Thông tin đối ngoại

D310206

610

20,0

18,5

 

- Quan hệ quốc tế

D310206

611

22,5

19,0

 

- Quan hệ công chúng

D360708

 

 

21,0

15,5

- Quảng cáo

D320110

 

 

20,5

15,0

- Tiếng Anh

D220201

 

 

20,0

 

 

Chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung

TT

Ngành

ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D

Chỉ

tiêu

Mức

Điểm

Chỉ

tiêu

Mức

Điểm

1

Quản lý văn hóa tư tưởng

D310201

530

10

17,0

5

17,0

2

Quản lý xã hội

D310201

532

10

17,0

 

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

15

17,0

5

17,0

4

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

10

17,0

5

17,0

5

Văn hóa và phát triễn

D310201

535

10

17,0

5

17,0

6

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

20

17,0

10

17,0

7

Triết học Mác Lê Nin

D220301

524

5

17,0

5

17,0

8

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

25

17,0

10

17,0

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...