Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài chính - Marketing

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 2 2013 01:21
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm xét NV 2 ĐH Tài chính - Marketing năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Khối A

Khối D1

Khối A

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

C340101

16,5

18,5

11,0

11,0

2.

Quản trị khách sạn

D340107

C340107

16,0

17,5

11,0

11,0

3.

Bất động sản

D340116

-

16,0

16,0

-

-

4.

Kinh doanh quốc tế

D340120

-

16,0

19,0

-

-

5.

Marketing

D340115

C340115

18,0

19,0

13,0

13,0

6.

Tài chính–Ngân hàng

D340201

C340201

16,0

17,0

13,0

13,0

7.

Kế toán

D340301

C340301

18,0

18,5

11,5

11,5

8.

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

C340405

16,0

16,0

11,0

11,0

9.

Ngôn ngữ Anh

D220201

-

-

19,0

-

-

 

Tiếng Anh

-

C220201

-

-

-

11,0

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2:

Bậc đại học: 280 chỉ tiêu.

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

16,0

16,0

70

2.

Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán

D340405

16,0

16,0

50

3.

Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành:

D340201

 

 

 

 

3.1 Tài chính công

D340201.1

17,0

17,0

80

3.2 Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

D340201.2

17,0

17,0

80

Bậc cao đẳng: 120 chỉ tiêu

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

C220201

-

11,0

40

2

Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán

C340405

11,0

11,0

80

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...