Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Sài Gòn

Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 2 2013 17:14
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Sài Gòn năm 2012

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm trúng tuyển hệ đại học

STT

Ngành

Khối

Điểm 
chuẩn

1

Thanh nhạc

D210205

N

34,0

2

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

D220113

C

17,5

D1

16,0

3

Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch)

D220201

D1

17,5

4

Khoa học thư viện

D320202

A

13,5

B

14,5

C

14,5

D1

13,5

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

6

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

17,0

A1

17,5

D1

19,0

7

Kế toán

D340301

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

8

Luật

D380101

A

14,0

C

17,0

D1

16,0

9

Khoa học môi trường

D440301

A

14,0

B

15,5

10

Toán ứng dụng

D460112

A

14,0

A1

14,0

11

Công nghệ thông tin

D480201

A

14,0

A1

15,0

12

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A

13,0

A1

14,0

13

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

13,0

A1

13,5

14

Quản lý giáo dục

D140114

A

13,5

C

14,0

D1

14,0

15

Giáo dục Mầm non

D140201

M

17,5

16

Giáo dục Tiểu học

D140202

A

14,5

D1

16,0

17

Giáo dục chính trị

D140205

C

14,5

D1

13,5

18

Sư phạm Toán học

D140209

A

16,5

19

Sư phạm Vật lí

D140211

A

16,0

A1

16,5

20

Sư phạm Hóa học

D140212

A

17,5

21

Sư phạm Sinh học

D140213

B

15,5

22

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

17,0

23

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

16,0

24

Sư phạm Địa lí

D140219

A

16,0

A1

14,5

C

16,5

25

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

33,0

26

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

H

33,0

27

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

18,5

 -  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Toán học (D140209) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Toán ứng dụng (D460112).

-  Thí sinh dự thi ngành SP Tiếng Anh (D140231) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 18,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Ngôn ngữ Anh (D220201).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Hóa học (D140212) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Khoa học môi trường (D440301).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14,5 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông (D440301).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông (D440301).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm 13,5 hoặc 14,0, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (D440302).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm 14,0 hoặc 14,5, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (D440302).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 25,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).

-  Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 24,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).

-  Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non (C140201).

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng

STT

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

1

CĐ Giáo dục Mầm non

C140201

M

15,0

2

CĐ Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

23,5

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng (NV1 và NV2) của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 05/09/2012.

Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học và xét tuyển hệ cao đẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. Hồ Chí Minh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Sài Gòn, từ ngày 21/08/2012 đến hết ngày 31/08/2012 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ gồm: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012 có đóng dấu đỏ của trường đã dự thi, lệ phí xét tuyển (15.000đ), 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Ngày 05/09/2012 Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 hệ đại học, trúng tuyển NV1, NV2 hệ cao đẳng và gửi giấy báo nhập học. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển từ 18/09/2012.

Hệ đại học (chỉ tiêu: 60)

STT

Ngành

Khối

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Khoa học thư viện

D320202

C

14,5

30

D1

13,5

2

 GD Chính trị

D140205

C

14,5

30

D1

13,5

Hệ cao đẳng (chỉ tiêu: 2190)

Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng do Bộ quy định (Khối A, A1: 10 điểm; khối B: 11 điểm; khối C: 11,5 điểm; khối D1: 10,5 điểm).

STT

Ngành

Khối

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

C220113

C, D1

120

2

Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)

C220201

D1

120

3

Khoa học thư viện

C320202

A, B, C, D1

40

4

Lưu trữ học

C320303

C, D1

30

5

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

260

6

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

260

7

Kế toán

C340301

A, A1, D1

260

8

Quản trị văn phòng

C340406

C, D1

50

9

Thư kí văn phòng

C340407

C, D1

50

10

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

80

11

Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

30

12

Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

30

13

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A, B

100

14

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, D1

250

15

Giáo dục Công dân

C140204

C

40

16

Sư phạm Toán học

C140209

A

40

17

Sư phạm Vật lí

C140211

A, A1

30

18

Sư phạm Hóa học

C140212

A

30

19

Sư phạm Sinh học

C140213

B

30

20

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

C140214

A, A1

40

21

Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C140215

B

40

22

Sư phạm Kinh tế Gia đình

C140216

B

40

23

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

40

24

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

30

25

Sư phạm Địa lí

C140219

A, A1, C

30

26

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

120

 

Cộng

 

 

2190

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...