Thứ 420062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Toán tiểu học Toán 4-5 Phương pháp so sánh phân số: So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số

Phương pháp so sánh phân số: So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số

Được đăng ngày Thứ tư, 27 Tháng 3 2013 17:34
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trong các phương pháp so sánh phân số, so sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số là một phương pháp so sánh tương đối phổ biến, dễ áp dụng trong toán tiểu học. Tuy nhiên, bài toán nào thì áp dụng phương pháp này? Áp dụng phương pháp này như thế nào? ....

Bài viết dưới đây hướng dẫn phương pháp so sánh phân số bằng cách so sánh phần bù của hai phân số một cách chi tiết, có ví dụ minh họa.

So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số

5.1. Giải thích: Phần bù của một phân số được hiểu là hiệu giữa 1 và phân số đó.

Ví dụ: phân số 1/3có phần bù là 1-1/3 = 2/3.

5.2. Quy tắc so sánh: Phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn

5.3. Phạm vi áp dụng:

- Thông thường, áp dụng khi so sánh phân số mà cả hai phân số đều nhỏ hơn 1.

- Áp dụng cụ thể:

+ Đặt A = Mẫu số phân số thứ nhất - tử số phân số thứ nhất;

+ Đặt B = Mẫu số phân số thứ hai - tử số phân số thứ hai;

Trường hơp 1. A = B. (Hiệu mẫu số trừ tử số của mỗi phân số bằng nhau)

Trường hơp 2. A ≠ B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau.

5.4. Các bước tiến hành:

Bước 1. Tìm phương pháp so sánh phân số để vận dụng giải bài toán

- Nhận xét về hai phân số

- Từ nhận xét, đưa ra việc vận dụng phương pháp so sánh vào bài toán

Bước 2. Vận dụng phương pháp

- Tìm phần bù;

- So sánh hai phần bù với nhau;

- Kết luận, đáp số.

Ví dụ 1: So sánh 2000/20012001/2002 bằng cách thuận tiện nhất.

Bước 1. Tìm phương pháp so sánh để áp dụng

 Nhận xét:

- Hai phân số đều < 1. 

- Hai phân số có hiệu giữa mẫu số và tử số bằng nhau.

- Kết luận phương pháp áp dụng: Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần bù của hai phân số đó.

Bước 2. Tiến hành làm bài

1. Tìm phần bù của các phân số

- Phần bù của phân số 2000/2001 là: 1-2000/2001=1/2001

- Phần bù của phân số 2001/2002 là: 1-2001/2002=1/2002

2. So sánh phần bù của hai phân số, kết luận

1/2001>1/2002 nên 2000/2001<2001/2002

Ví dụ 2: So sánh 2000/20012001/2003.

Bước 1. Tìm phương pháp so sánh để áp dụng

1. Nhận xét

- Hai phân số đều < 1.

- Hai phân số có hiệu giữa mẫu số và tử số khác nhau.

2. Kết luận phương pháp áp dụng

- Từ nhận xét ở bước 1 => Kết luận:  Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần bù của hai phân số đó.

+ Vì hiệu giữa mẫu số và tử số của mỗi phân số không bằng nhau nên trước khi áp dụng phương pháp này ta phải biến đổi các phân số về dạng hai phân số có hiêu giữa mẫu số và tử số bằng nhau. (áp dụng các tính chất cơ bản của phân số để biến đổi phân số).

Bước 2. Tiến hành làm bài

1. Biến đổi phân số

- Ta có: 2000/2001 = 2000.2/2001.2=4000/4002 (Phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số = 4002-4000 =2)

Như vậy, việc so sánh hai phân số đã cho được chuyển thành so sánh hai phân số 4000/40022001/2003.

2. Tìm phần bù của các phân số

- Phần bù của phân số 2001/2003 là: 1-2001/2003=2/2003

- Phần bù của phân số 4000/4002 là: 1 -4000/4002=2/4002

3. So sánh phần bù của hai phân số, kết luận

2/4002<2/2003 (Hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn) nên 4000/4002>2001/2003 hay 2000/2001>2001/2003

CTV Kim Hoa

Đăng tải lại  bài viết này đề nghị ghi rõ: Nguồn http://bantintuvan.com

 

Thực tế áp dụng để giải bài tập còn nhiều bài toán khác nhau. Để biết các tình huống bài tập dạng này và giải thành thạo, người học cần phải làm nhiều bài tập. Dưới đây là các bài tập về chuyên đề này.

 

>> Xem các bài tập hay và khó về so sánh phân số (có giải chi tiết tại đây)

>> Làm bài tập trắc nghiệm trực tuyến về so sánh phân số tại đây

>> Tải tài liệu phương pháp so sánh phân số (Bản đầy đủ, gồm cả hướng dẫn giải chi tiết bài tập tại đây)

 

 

>>Làm bài tập trắc nghiệm trực tuyến về tìm hai số khi biết tổng và tỉ (tại đây)

 

>>Xem các bài tập hay và khó về tìm hai số khi biết tổng và tỉ (có giải chi tiết tại đây)

>> Tải tài liệu về tìm hai số khi biết tổng và tỉ (Bản đầy đủ, gồm cả hướng dẫn giải chi tiết bài tập tại đây)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...