Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Chỉ tiêu tuyển sinh 10 Hà Nội 2017: SGD&ĐT Hướng dẫn đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ hai, 06 Tháng 2 2017 09:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các trường THPT trên địa bàn hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018.

 Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện ba công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân; Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội của địa phương.

 
 
 

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Thực hiện tốt ba công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục thực hiện việc ban hành Quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đối với các trường THPT và trường phố thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Sở cũng yêu cầu bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 của trường ngoài công lập phải được Chủ tịch HĐQT (hoặc Chủ trường) và Hiệu trưởng ký tên theo quy định.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...