Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Tiểu luận Tuyển tập tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị, quản lí giáo dục (PII)

Tuyển tập tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị, quản lí giáo dục (PII)

Được đăng ngày Chủ nhật, 21 Tháng 1 2018 15:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tiểu luận tốt nghiệp trug cấp chính trị, quản lí giáo dục (PII)

Lĩnh vực áp dụng: Viết Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính, Viết sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục

Định dạng: word

Đã qua kiếm duyệt nội dung

Files:

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX
 
  Filesize 358.05 KB Download 1249

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNGVÀ GIẢ PHÁP NHẰM TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ XXX
 
  Filesize 400.48 KB Download 1075

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
 
  Filesize 333.88 KB Download 583

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 463.99 KB Download 1053

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX ĐẾN NĂM 2xxx
 
  Filesize 393.83 KB Download 400

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT XXX- TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 399.23 KB Download 561

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX XÃ XXX
 
  Filesize 485.64 KB Download 562

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI
 
  Filesize 395.34 KB Download 427

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XXX – XXX – XXX
 
  Filesize 387.19 KB Download 660

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
  Filesize 310.04 KB Download 535

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX
 
  Filesize 375.47 KB Download 385

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ XXX ….. - XXX
 
  Filesize 397.49 KB Download 485

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS XXX, HUYỆN XXX, TỈNH XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 520.85 KB Download 648

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG XXX
 
  Filesize 452 KB Download 469

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
  Filesize 547.12 KB Download 440

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXX TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
 
  Filesize 405.83 KB Download 367

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG XXX
 
  Filesize 480.69 KB Download 593

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS X XX
 
  Filesize 324.24 KB Download 745

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
  Filesize 328.82 KB Download 530

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXY - TỈNH XXZ
 
  Filesize 445.92 KB Download 416

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 390.06 KB Download 391

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX
 
  Filesize 375.29 KB Download 367

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS XXX
 
  Filesize 359.33 KB Download 450

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ
 
  Filesize 616.39 KB Download 318

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG XXX
 
  Filesize 315.99 KB Download 331

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ xxx TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 373.06 KB Download 355

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN xxx NHIỆM KỲ 2006 - 2010
 
  Filesize 417.19 KB Download 338

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GI¸O DÔC Ở TRƯỜNG THCS xxx, HUYỆN xxx, TỈNH xxx TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 449.46 KB Download 730

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ ĐA MI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
  Filesize 376.63 KB Download 427

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 
  Filesize 144.72 KB Download 336

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
 
  Filesize 99.89 KB Download 385

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
 
  Filesize 83.65 KB Download 366

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX TRONG THỜI KỲ MỚI (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
 
  Filesize 173.72 KB Download 384

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN XXX (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  XXX (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 189.4 KB Download 382

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 136.72 KB Download 343

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 177.13 KB Download 317

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 674.39 KB Download 322

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 93.46 KB Download 327

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
 
  Filesize 159.91 KB Download 372

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
  Filesize 98.14 KB Download 608

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
 
  Filesize 167.08 KB Download 615

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 245.26 KB Download 560

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH xxx

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH xxx

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 131.18 KB Download 346

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG 

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 
  Filesize 310.12 KB Download 312

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...