Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Tiểu luận Tuyển tập tiểu luận kinh tế - Phần thứ nhất

Tuyển tập tiểu luận kinh tế - Phần thứ nhất

Được đăng ngày Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 21:43
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là kho tiểu luận về kinh tế. Các tiểu luận dành cho việc viết tiểu luận quản lí nhà nước ngạch chuyên viên kinh tế, chuyên viên chính kinh tế, ...

Định dạng: Word.

 


images (1)

Tiểu luận đầu tư: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM             Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để […]

images (1)

Tiểu luận đầu tư: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt nam

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM           Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để giảm […]

images (1)

Tiểu luận đầu tư: Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hoá

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG: ỨNG DỤNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ  Theo xu thế phát triển trên thị trường hiện nay, công ty thuộc mọi lĩnh vực đều đặt […]

images (1)

Tiểu luận đầu tư: Đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng dẻ xã Hoàng Hoa Thám – Chí linh – Hải dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng dẻ này

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA RỪNG DẺ Xà HOÀNG HOA THÁM – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH DUY TRÌ RỪNG DẺ NÀY Rừng được xem là nhân tố tự nhiên quan trọng góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sống của cả […]

STT
Tên đề tài Tiểu luận kinh tế về đầu tư
Tải về
1
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI - BỘ THƯƠNG MẠI."
2
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHÈ VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
3
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA RỪNG DẺ XÃ XXX - CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH DUY TRÌ RỪNG DẺ NÀY
4
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN,MIỀN NÚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
5
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
6
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: “TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI”
7
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: “PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG: ỨNG DỤNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ”.
8
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
9
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM
10
Tiểu luận kinh tế về đầu tư: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TÂY.

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...