Quay về Bạn đang ở trang: Home Khám phá Ẩm thực Dowload Tiểu luận - luận văn Tiểu luận Tuyển tập tiểu luận dành cho lớp cao học quản lí giáo dục (PI)

Ẩm thực

Tuyển tập tiểu luận dành cho lớp cao học quản lí giáo dục (PI)

Được đăng ngày Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 18:16
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tiểu luận dành cho lớp cao học quản lí giáo dục (PI)

Tải về không cần đăng ký-đăng nhập

Files:

TIỂU LUẬN. XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN.  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 256.34 KB Download 553

TIỂU LUẬN: Quản lí sự thay đổi

TIỂU LUẬN: Quản lí sự thay đổi

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 521.05 KB Download 584

TIỂU LUẬN. Cơ cấu Giáo dục Quốc dân

TIỂU LUẬN. Cơ cấu Giáo dục Quốc dân

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 304.27 KB Download 334

Tiểu luận môn: TÂM Lý HọC QUảN Lý

Tiểu luận môn: TÂM Lý HọC QUảN Lý

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 255.02 KB Download 468

TIỂU LUẬN. Quản lí tài chính giáo dục

TIỂU LUẬN. Quản lí tài chính giáo dục

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 246.61 KB Download 401

TIỂU LUẬN Môn Phát triển nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người

TIỂU LUẬN Môn Phát triển nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 256.96 KB Download 361

LUẬN VĂN. Tự đánh giá - Luận văn Thạc sĩ

LUẬN VĂN. Tự đánh giá - Luận văn Thạc sĩ

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 793.44 KB Download 372

TIỂU LUẬN. Sự phát triển của giáo dục tiếp cận theo các nền văn minh

TIỂU LUẬN. Sự  phát triển của giáo dục tiếp cận theo các nền văn minh

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 344.79 KB Download 355

GIÁO TRÌNH Quản trị học

GIÁO TRÌNH  Quản trị học

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 280.79 KB Download 325

TIỂU LUẬN. Quản trị nguồn nhan lực

TIỂU LUẬN. Quản trị nguồn nhan lực

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 4.13 MB Download 534

TIỂU LUẬN. Quản lí hệ thống giáo dục quốc dân

TIỂU LUẬN. Quản lí hệ thống giáo dục quốc dân           

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 1.32 MB Download 345

LUẬN VĂN. Quản lí chất lượng giáo dục - Luận văn Thạc sĩ

LUẬN VĂN. Quản lí chất lượng giáo dục - Luận văn Thạc sĩ

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 317.75 KB Download 387

LUẬN VĂN: Xây dựng bộ tiêu chí Quản lí chất lượng giáo dục - Luận văn Thạc sĩ

LUẬN VĂN: Xây dựng bộ tiêu chí Quản lí chất lượng giáo dục - Luận văn Thạc sĩ

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 1.04 MB Download 374

TIỂU LUẬN. Quản lí sự thay đổi

TIỂU LUẬN. Quản lí sự thay đổi

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 1018.66 KB Download 379

TIỂU LUẬN. Đánh giá và đo lường trong giáo dục

TIỂU LUẬN. Đánh giá và đo lường trong giáo dục

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 249.75 KB Download 355

TIỂU LUẬN Nguyên lý lập kế hoạch

TIỂU LUẬN Nguyên lý lập kế hoạch

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 232.93 KB Download 356

TIỂU LUẬN MÔN Kinh tế giáo dục

TIỂU LUẬN MÔN Kinh tế giáo dục

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 821.81 KB Download 339

TIỂU LUẬN: đề xuất kế hoạch phát triển nhà trường nếu bạn là hiệu trưởng

TIỂU LUẬN: đề xuất kế hoạch phát triển nhà trường nếu bạn là hiệu trưởng

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 315.14 KB Download 392

TIỂU LUẬN MÔN Quản lí sự thay đổi trong giáo dục

TIỂU LUẬN MÔN Quản lí sự thay đổi trong giáo  dục

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 265.4 KB Download 362

TIỂU LUẬN: Đổi mới quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên THCS môn Mỹ thuật

TIỂU LUẬN: Đổi mới quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên THCS môn Mỹ thuật

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 520.43 KB Download 338

Chuyên đề bộ môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chuyên đề bộ môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 243.85 KB Download 363

TIỂU LUẬN MÔN Quản lí nhân sự trong nhà trường

TIỂU LUẬN MÔN Quản lí nhân sự trong nhà trường

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 450.8 KB Download 376

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 283.88 KB Download 344

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM MÁY TÍNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN LÀ CÁC GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN VỀ TIN HỌC

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM MÁY TÍNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN LÀ CÁC GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN VỀ TIN HỌC

Áp dụng: Tiểu luận cho lớp cao học quản lí giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

 
  Filesize 296.96 KB Download 342

BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC (Applied psychology in Education organization and management)
 
  Filesize 281.8 KB Download 382

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...