Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Tiểu luận Tuyển tập tiểu luận chuyên ngành Triết học, Sinh, Lịch sử, vật lí, hóa học ...

Tuyển tập tiểu luận chuyên ngành Triết học, Sinh, Lịch sử, vật lí, hóa học ...

Được đăng ngày Thứ bảy, 05 Tháng 8 2017 20:58
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tiểu luận chuyên ngành Triết học, Sinh, Lịch sử, vật lí, hóa học ...

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Files:

Tiểu luận quản lí giáo dục: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học

Tiểu luận quản lí giáo dục: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 151.9 KB Download 321

Tiểu luận quản lí giáo dục: “Bàn luận về vấn đề đổi mới toàn diện nội dung và phương pháp dạy học ở bậc học phổ thông trên quan điểm biện chứng”

Tiểu luận quản lí giáo dục: “Bàn luận về vấn đề đổi mới toàn diện nội dung và phương pháp dạy học ở bậc học phổ thông trên quan điểm biện chứng”

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 79.81 KB Download 1041

Tiểu luận quản lí giáo dục: TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS

Tiểu luận quản lí giáo dục: TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 302.58 KB Download 277

Tiểu luận quản lí giáo dục: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS”

Tiểu luận quản lí giáo dục: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS”

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 129.17 KB Download 295

Tiểu luận Sinh học: Canxi, Magie và vai trò đối với cây xanh.

Tiểu luận Sinh học: Canxi, Magie và vai trò đối với cây xanh.

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 1.25 MB Download 288

Tiểu luận quản lí giáo dục: Áp dụng PP dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5

Tiểu luận quản lí giáo dục: Áp dụng PP dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 259.68 KB Download 293

Tiểu luận Lịch sử: Tiểu luận học phần lịch sử địa phương: ĐÌNH TÂN TRẠCH

Tiểu luận Lịch sử: Tiểu luận học phần lịch sử địa phương: ĐÌNH TÂN TRẠCH

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục, Lịch sử

 
  Filesize 303.6 KB Download 291

Tiểu luận Tâm lí: Vai trò của trí tuệ cảm xúc, vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống cá nhân

Tiểu luận Tâm lí: Vai trò của trí tuệ cảm xúc, vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống cá nhân

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 98.83 KB Download 285

Tiểu luận Triết học: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tiểu luận Triết học: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 540.83 KB Download 297

Tiểu luận Chính trị: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

Tiểu luận Chính trị: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 146.94 KB Download 290

Tiểu luận Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tiểu luận  Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 318.77 KB Download 291

Tiểu luận Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO

Tiểu luận  Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 147.83 KB Download 282

Tiểu luận Triết học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

Tiểu luận  Triết học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 102.92 KB Download 295

Tiểu luận Kiến trúc: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM

Tiểu luận  Kiến trúc: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp Kiến trúc, điêu khắc, Mỹ thuật, 

 
  Filesize 1.47 MB Download 278

Tiểu luận Sinh học: “Các hướng nghiên cứu và ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào thực vật”

Tiểu luận  Sinh học: “Các hướng nghiên cứu và ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào thực vật”

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp Sinh học, SKKN Sinh học, công nghệ, Tiểu luận PPGD Sinh học

 
  Filesize 166.59 KB Download 295

Tiểu luận Vật lí: Hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn.

Tiểu luận  Vật lí: Hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn.

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp Vật lí, SKKN Vật lí, Tiểu luận PPGD Vật lí

 
  Filesize 595.73 KB Download 304

Tiểu luận lịch sử: Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông

Tiểu luận lịch sử:  Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông

Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục

 
  Filesize 350.33 KB Download 279

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...