thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu SKKN - Luận văn - Tiểu luận Tiểu luận Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần IV)

Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần IV)

Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 21:30
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần IV)

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

STT Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị Số trang Tải về
1 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

41

Tải về

2

Tiểu luận Trung cấp chính trị: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

15

Tải về

3 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Công tác quản lí Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học ở trường THPT Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

21

Tải về

4 Tiểu luận Trung cấp chính trị: QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

12

Tải về

5 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Thực trạng giáo dục đạo đức cho HSTH trườngÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

20

Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...