thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu SKKN - Luận văn - Tiểu luận Tiểu luận Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần 5)

Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần 5)

Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 21:34
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần 5)

Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

 

STT Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị Số trang Tải về
1 Tiểu luận Trung cấp chính trị: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

23

Tải về

2 Tiểu luận Trung cấp chính trị: XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM                     TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCSÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

20

Tải về

3 Tiểu luận Trung cấp chính trị: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPTÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

21

Tải về

4 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trong nghề nghiệpÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

20

Tải về

5 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu họcÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

31

Tải về

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...