thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu SKKN - Luận văn - Tiểu luận Tiểu luận Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị - Phần 1

Kho Tiểu luận Trung cấp chính trị - Phần 1

Được đăng ngày Thứ ba, 12 Tháng 7 2016 21:28
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

 

STT

Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị Số trang

Tải về

1 Tiểu luận Trung cấp chính trị: về phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

12

Tải về

2

Tiểu luận Trung cấp chính trị: công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở xxx

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

20

Tải về

3 Tiểu luận Trung cấp chính trị:Nâng cao chất lượng giáo dục thcs ở huyện XX  - tỉnh XXX trong thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

45

Tải về

4 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y,  huyện XXX

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

20

Tải về

5 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí ...

40

Tải về

 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...