Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Tiểu luận KHO Tiểu luận QLGD, trung cấp chính trị, chuyên viên chính

KHO Tiểu luận QLGD, trung cấp chính trị, chuyên viên chính

Được đăng ngày Thứ bảy, 05 Tháng 8 2017 21:18
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là KHO Tiểu luận QLGD, trung cấp chính trị, chuyên viên chính.

Áp dụng: Viết Tiểu luận cuối khóa lớp Trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, Tiểu luận quản lí nhà nước ngạch chuyên viên

 

Files:

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCSHCM ở Thành phố XXX, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Version:TIEU LUAN

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCSHCM ở Thành phố XXX, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 145.89 KB Download 748

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường xxx Version:TIEU LUAN

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường xxx

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 184.3 KB Download 940

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG xxx Version:TIEU LUAN

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG xxx

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 131.66 KB Download 663

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ trường Version:TIEU LUAN

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ trường

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 220.15 KB Download 660

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG Version:THPT

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 303.41 KB Download 639

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG Version:TIEU LUAN

TIỂU LUẬN trung cấp chính trị: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 119.27 KB Download 787

TIỂU LUẬN: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG XXX Version:Quản lí

TIỂU LUẬN: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG XXX

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 246.08 KB Download 667

TIỂU LUẬN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG xxx Version:Quản lí

TIỂU LUẬN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG xxx

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
 Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 471.22 KB Download 1235

TIỂU LUẬN: XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH ĐL Version:Quản lí

TIỂU LUẬN: XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH ĐL

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính (Không thi nâng ngạch)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  Tieuluan Filesize 344.36 KB Download 836

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...